Lili.org.il

תחקיר בנושא מאבק המגשרים החינוכיים של יוצאי אתיופיה

תחקיר בנושא מאבק המגשרים החינוכיים של יוצאי אתיופיה

בעבור הפינה החברתית “עושים סדר חדש”

כתבה לילי בן עמי 13.12.15

 

שודר בערוץ 1 ביום 16.12.15

מרואיינת: אביבה מקונן יו”ר ועד העובדים של המגשרים יוצאי אתיופיה.

 

תקציר: משרד החינוך מפעיל פרוייקט מבורך מזה 20 שנה במסגרתו א/נשי חינוך מקצועיים יוצאי אתיופיה עובדים כ”מגשרים חינוכיים” עם תלמידים יוצאי אתיופיה בתוך בתה”ס, ומסייעים להם לגשר על הפערים החינוכיים, החברתיים והתרבותיים.

מה הבעייה? שהפרוייקט הזה הפך מרעיון זמני למצב קבוע, ואף על פי כן תנאי ההעסקה נשארו מוגדרים זמניים. דהיינו- כל המגשרים מועסקים כעובדי קבלן, ללא יציבות תעסוקתית. מדי 4 שנים נפתח המכרז להעסקתם – הווה אומר שהמפעיל עשוי להתחלף והם עלולים לאבד פרנסתם. בשנתיים האחרונות לא התחדש המכרז- ואילו הקבלן הנוכחי “האגודה לקידום החינוך” נאלצת להבהיר לכל העובדים כי אין באפשרותה להתחייב לספק להם עבודה בשנת הלימודים הבאה.

כתוצאה מכך, לפני 4 חודשים התאגדו כל המגשרים באמצעות “כוח לעובדים” ויצאו למאבק למען העסקה ישירה ובטחון תעסוקתי. מעניין כי המגשרים של התלמידים מהמדינות האחרות (צרפת, רוסיה וכו’) מועסקים בהעסקה ישירה ע”י הרשויות המקומיות, ואילו המגשרים יוצאי אתיופיה הם היחידים המועסקים כעובדי קבלן של משרד החינוך. דווקא על רקע מחאת הקיץ ניתן היה לשער כי משרד החינוך יראה חשיבות בהעסקתם ישירות – המציאות לעומת זאת מטרידה בלשון המעטה.

 

תנאי ההעסקה כעובדי קבלן של משרד החינוך:

א. חיים ממכרז למכרז בכל 4 שנים- משרד החינוך מתייחס לתכנית הגישור כפרויקט “זמני”, וזאת למרות שהתכנית נמצאה חיונית לשילוב תלמידים יוצאי הקהילה האתיופית, גם כאלה שהינם ילידי הארץ. השיטה של יציאה למכרז מדי 4 שנים, מובילה לחוסר יציבות תעסוקתית של המגשרים, ולתחושה של תלישות מהמערכת הבית ספרית שבה הם נדרשים לפעול.

ב. המגשרים פועלים בבתי ספר, כתף אל כתף עם הצוות החינוכי. המגשרים מבצעים עבודה מקבילה לזו של היועצים החינוכיים, אך תנאי העסקתם ירודים; הם אינם זוכים לשכר על השתלמויות, מחויבים למצוא עבודה חלופית לימי הקיץ ואינם זוכים לתוספת וותק.

ג. כתוצאה מתנאי ההעסקה אלה נדרשים העובדים לעבוד בארבעה ואפילו שישה בתי ספר במקביל, בעוד שבעבר עבדו המגשרים בשלושה בתי ספר בלבד, דבר הפוגע מאד ביכולתם לבצע את העבודה.

 

חשיבות עבודתם של המגשרים: ממחקר של משרד החינוך אשר התבצע על ידי ראמ”ה (הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, של משרד החינוך) בדצמבר 2013, עולה כי “בעיות רבות של התלמידים נפתרות הודות ליכולתם של המגשרים לתווך בין התרבויות, וזאת בזכות מסירות רבה, סבלנות, קשב, ניסיון עשיר ורמה מקצועית גבוהה, ואף בזכות השתלבותם המלאה בצוותים החינוכיים בבתי-הספר.” הדו”ח אף ממליץ על מיסוד תפקיד המגשרים וייצוב תנאי העסקתם: “בשל הצרכים המרובים של קהילת יוצאי אתיופיה ובשל פערי התרבות בינם לבין החברה הישראלית הקולטת, יש מקום לשקול למסד את תפקיד המגשרים כתפקיד קבוע ולא ארעי ולהעניק להם תנאי העסקה ראויים וביטחון תעסוקתי.”

 

המאבק הגיע לכנסת ולשר החינוך: בשבועיים הקרובים יתקיימו שני דיונים בכנסת בנושא: ביום שלישי בועדת חינוך ביוזמת ח”כ מרגי (ש”ס) ולאחר מכן בועדת העבודה והקליטה לבקשת ח”כ אלי כהן (כולנו) וח”כ עומר בר לב (המחנ”צ). למעשה התמיכה במגשרים היא חוצה מפלגות. גם ח”כ אברהם נגוסה (הליכוד) התגייס לעזור ושלח שאילתא בנושא לשר החינוך בנט. מצ”ב תשובתו של בנט (מיום 28.10.15) לפי “משרד החינוך רואה חשיבות רבה בתפקיד המגשר החינוכי […] אשר לטענה כי יש מקום להעסקה של המגשרים ע”י המדינה יצוין, כי על תפקיד המגשר לתת מענה בהתאם למציאות המשתנה בשטח והוא אינו אמור להיות קבוע במערכת, שכן התקווה היא, כי עולים יקלטו במהרה וכעבור מספר שנים לא נידרש לשירות זה”. בנט מוסיף כי “מגשרים קיימים גם עבור עולי צרפת/ רוסיה/ ספרד ובני מנשה- מגשרים אלה מועסקים ע”י הרשות במצ’ינג- הרשות מממנת 25% מעלות העסקתם והמשרד משלים את היתר”.

 

המגשרים בכל הארץ יש 59 “מגשרים חינוכיים” ועוד 8 “יועצים מנחים” העובדים כמפקחים ראשי מחוזות. סה”כ 67 כולם יוצאי אתיופיה וכולם עובדי קבלן, תחת האגודה לקידום החינוך. [מתוכם 59 חתמו על ההתאגדות, ועל כן יש ועד עובדים יציג.  ] המגשרים פועלים ב-64 “מרכזי היגוי לתלמידים יוצאי אתיופיה ברחבי הארץ מאז 1994.

המגשרים עובדים ב 150 בת”ס מכיתה א ועד יב, ונותנים שירות ל- 12,000 תלמידים יוצאי אתיופיה (שהוריהם אתיופים שלא יודעים את השפה והתרבות של החברה הישראלית) מקריית שמונה עד ערד.

 

המגשרים עובדים במספר מישורים:

(1) תלמידים: סיוע לימודי, תרבותי וחברתי. כולל שיחות אישיות וביקורי בית.

(2) הורים: גישור בין ההורים והתלמידים וביניהם לבין מערכת החינוך. סדנאות המעניקות להורים ארגז כלים להתמודד עם ילדיהם בארץ. וגם חיזוק הקשר בין הדור הצעיר למורשת העדה-  המגשרים מספרים על בורות גדולה של הדור הצעיר ביחס למורשתו ואף בושה במוצאם. גם כאן מטפחים העובדים את הדיאלוג הבין דורי במפגשי דיון לילדים והוריהם במטרה להפחית את הבדלי התרבות.

(3) צוות בהס: הצוות לא מכיר את הקוד התרבותי, השפה, מנטליות.

(4) בנוסף, מפעילים המרכזים סדנאות ל”טיפוח מורשת” הפועלות בעשרות בתי ספר מדי שנה, כנסים אזוריים בעיקר סביב חג הסגד, יום זיכרון לנספים בדרך לישראל, ימי מורשת כיוצ”ב.

חשיבות המרכזים לעדה ולחברה בישראל בכלל היא רבה. הם למשל “רכזי התוכן” של יום הסיגד.

 

המטרה: מניעת נשירה גלויה או סמויה, וזיהוי וחיזוק תלמידים בעלי פוטנציאל. לדברי אביבה מקונן “בכל בהס שיש מגשר אין נשירה סמויה או גלויה”.

 

הפערים בין התלמידים האתיופים לצברים ברור (ר’ נספח). כך למשל “ב-2010 למדו בכיתות י”ב 2,230 תלמידים ממוצא אתיופים, 85% ניגשו לבחינות הבגרות, אך רק 36% עמדו בדרישות והיו זכאים לתעודת בגרות. זאת בהשוואה ל-54% זכאות לתעודה מכלל תלמידי כיתות י”ב בחינוך היהודי”. http://news.walla.co.il/item/2858019

על-פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת הלימודים תשס”ד היה שיעור הנשירה בקרב התלמידים יוצאי אתיופיה בכיתות ז’–י”ב %3.4. שיעור הנושרים בכיתה ט’ היה %4.5. לשם השוואה, שיעור הנשירה בקרב ילידי ישראל היה באותה שנה %2.6. יש שונות רבה בשיעורי הנשירה בין תלמידים יוצאי אתיופיה שעלו לישראל בתקופות שונות. כך, למשל, שיעור הנשירה בקרב תלמידי כיתה י”א שעלו לישראל עד שנת 1989 היה בשנת תשס”ד %14.3. על-פי נתוני האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה, שיעורי הנשירה הסמויה (אי-השתתפות פעילה בבית-הספר) בקרב התלמידים יוצאי אתיופיה גבוהים ביותר (כ-%25) וכמותם גם שיעור בני הנוער יוצאי אתיופיה שהם בסיכון.

(יובל וורגן, מממ, 12.6.06)

 

סיפורים: מגשרת חינוכית עובדת בתוך בהס עם תלמידים אתיופים. המגשרת נותנת סיוע מבחינה לימודית, חברתית ותרבותית. ללמד את צוות בהס וההורים את השפה התרבותית. למשל חג הסיגד בבהס.

אביבה מקונן: “יש לי תלמידה בכיתה ג שאמא שלה נתקעה והיתה מאושפזת 8 חודשים. בסוף השנה שאלה אותי- את ממשיכה איתי שנה הבאה? לא היתה לי תשובה. ששר החינוך יתן לי תשובה.”

“אני עובדת מול פסיכולוגית ומאבחנת. עוזרת להם בתרגום. גם תרבותית. הפסיוכולוגית שאלה את התלמיד באבחון- למה המטריה משמש. הילד אמר לשמש. היא עשתה איקס . אמרתי לה שבאתיופיה המטרייה משמשת לשמש. ”

“יש פער בינדורי. אנו מביאים מבוגרים. בונים קבוצת תלמידים יוצאי אתיופיה עם הותיקים יוצאי אתיופיה. אנו מסבירים מה אנו עושים באתיופיה. למשל אבא שהיה אורג, אשתו היתה מכינה את האריגה. שניהם היו באותו מקצוע. הילד לא רצה להכנס למקצוע. אחרי שהאבא הסביר את המקצוע שלו והביא את הבגד שארג והיה מוכר וסיפר “כולם רצו שאני אארוג את בגדיהם”. בסופו של דבר- הילד אמר שהוא רוצה ללכת לאתיופיה לבקר במקום שהוריו גדלו והיו. הפך להיות גאה בזה. לפני זה התבייש בזה. לפני 16 שנים היו ילדים שהתביישו במנהגים, בבגדים, בהוריהם. אני מלבישה אותם, מאכילה אותם, עושים חזרות על המנהגים עם ההורים וזה מחזק את הילדים וההורים”.

 

המכרז: משרד החינוך הוציא את זה למכרז. הקבלן 16 שנים האגודה לקידום החינוך, עד היום. עמותת פידל עשו את ההכשרה ואת 4 השנים הראשונות עמותת פידל הפעילה את זה והעסיקה את המגשרים. אביבה עובדת 20 שנה מתחילת התוכנית. שנתיים אחרונות לא היה במכרז. גוררים את המכרז. שנה שעברה אמרו לנו שלא יודעים אם נמשיך או לא לעבוד. לפני 4 חודשים התאגדנו. ממונה עלינו מעין שריר במשרד החינוך- האחראית על עליה וקליטה במשרד החינוך.

תנאי העסקה: משכורת לא עולה. אין הכרה בותק. עד לפני 4 שנים 5 אלף שח. ב4 שנים אחרונות 8 אלף. 9 אלף ברוטו. ואז ביטלו את קרן ההשתלמות.  12 חודשים בשנה עבודה- בחופשות עליהם לדאוג לעבודה בקייטנות, מועדניות, צהרונים, במשרד. ב4 שנים אחרונות שכר גלובלי (לפי 50 שח שעה).

יועצים מנחים, הממונים על המגשרים, מרוויחים פחות מהמגשרים. הם מרוויחים 5- 6 אלף. יש להם קרן השתלמות, שי לחג. לנו אין. הם בעלי תואר ראשון, שני, תעודת הוראה. מגשרת צריכה תעודת מגשרת תרבותית של פידל (שנתיים וחצי הכשרה).

אין תוספת שכר על השתלמויות או תארים. למרות שיש דרישה להשתלם כל שנה.

אביבה מקונן: “לטענת משרד החינוך אין לנו תעודת הוראה ולכן אנו לא עובדות משרד החינוך”.

 

דרישות המאבק: העסקה ישירה באמצעות משרד החינוך.

יציבות תעסוקתית. קרן השתלמות, הכרה בהשתלמויות, נסיעות. הסכם קיבוצי. מקונן “ליועצים אנו דורשים העלאת שכר. זה לא נעים הפערים ביננו”.

מקסימום 2 בת”ס לכל מגשר, כדי לתת מענה הולם לתלמידים, לצוות ולהורים.

מקונן: “אנו עובדים בתוך בהס. אני עובדת עם המנהלת יועצת המורה, ובעצם בתוך בהס כולם עובדי משרד החינוך- ואני המגשרת והמנקה עובדים דרך קבלן”.

“יש חבר העמים, צרפתים, רוסים- הם עובדי משרד החינוך דרך העירייה. החלו ב 3 השנים האחרונות. אני בטוחה שהם עובדים בהעסקה ישירה.”

“כל מגשר עובד ב 5- 6 בתהס. 150- 300 תלמידים למגשר. זה יותר מדי. כל יום בבהס אחד. וזה לא מספיק. נניח בבס 50 תלמידים. כל תלמיד עולם ומלואו. אנחנו מודל לחיקוי. התלמיד שואל מי אני. יש דברים שלא יספר למורה או למנהלת. את פעם בשבוע והוא מספר לך את הדברים הכי קשים. בשנים האחרונות הורידו את השעות למגשרים. בבהס שאין עולים חדשים לא מוכנים שיהיו מגשרים לילדים ילידי הארץ. הבעיה שתרבותית הם תלושים. יש להם הבדלי תרבות בין הבית לבהס. זה מבלבל אותם. גם מבחינת מודל הזדהות. לכן יש להם מוטיבציה נמוכה ללמידה. ”

 

מהלך המאבק: העובדים התאגדו ובתהליך הגשה של סכסוך עבודה. מול הבית של בנט ערכו הפגנה בחג הסיגד 11.11.15. נפגשו עם ח”כ. משתתפים בועדות הכנסת. בועדת עליה וקליטה עשו עליהם דיון במסגרת דיון על תלמידי יוצאי אתיופיה. כתבו 7 מכתבים לשר החינוך. שר החינוך טרם ענה. “אנו מתכננים הפגנה גדולה עם כל פעילי המאבק של האתיופים מהקיץ”.

 

 

נספח

 

דוח מבקר המדינה לשנת 2011 (פורסם מאי 2013):

יוצאי אתיופיה[1] בישראל מונים כ-120,000 נפש – כשליש מהם ילידי הארץ – והם
כ-1.5% מאוכלוסיית המדינה. בשנים האחרונות נמשכה העלייה מאתיופיה בקצב של כ-1,500 עולים לשנה בממוצע, כמחצית ממספרם לפני כעשור.  תהליך קליטתם של העולים מאתיופיה ייחודי בעיקר בשל השוני הניכר ברקע התרבותי, ביניהם לבין מרבית האוכלוסייה בארץ. […] שיעור הזכאים לתעודת בגרות בקרב יוצאי אתיופיה בני 17 היה בשנת הלימודים התש”ע 41.1%, ובקרב תלמידים בגיל זה מעיירות פיתוח – 50.2%. יצוין כי שיעור הזכאים לתעודת בגרות בקרב כלל היהודים בני 17 היה בשנה האמורה 54.4%. […]

על פי נתוני אכ”א, בשנת 2010 היה מצוי הגיוס של החיילים יוצאי אתיופיה נמוך יחסית לשאר המתגייסים בצה”ל. כך, למשל, רק 9% מהם עברו הכשרות וקורסים מקצועיים כלשהם לעומת 20%, והמיצוי לפיקוד זוטר בקרבם היה כמחצית מיתר חיילי צה”ל, ולקצונה – כחמישית. באשר לנשירה מהשירות ולליקויי השירות נמצא כי ב-2010 נשרו יותר מ-20% מהחיילים יוצאי אתיופיה במהלך השירות, בעיקר עקב מה שמוגדר בצבא “התנהגות רעה חמורה” (66% מהם), ומבין החיילים שנכלאו ב-2010 היו 53% מיוצאי אתיופיה לעומת 25% מכלל צה”ל; גם שיעור הנפקדות והעריקות היה גבוה פי שלושה ויותר מהשיעור בכלל צה”ל. […]  שיעור הלומדים לתואר ראשון בקרב יוצאי אתיופיה גדל בשנים 2005-2010 פי שניים לערך, והוא עומד על 0.9% מכלל הסטודנטים, אך הוא עדיין כמחצית מהשיעור ביתר האוכלוסייה.  […] על פי נתוני למ”ס לשנת 2008, שיעור הנשירה של תלמידים יוצאי אתיופיה מהמכינות הקדם צבאיות היה כ-28.5% לעומת כ-22% ביתר האוכלוסייה. שיעור בוגרי המכינות יוצאי אתיופיה, שלא המשיכו בלימודים גבוהים, היה בשנת 2008 כ-59% לעומת כ-41% בכלל האוכלוסייה.

מתוך הראיון עם אביבה מקונן 13.12.15:

ההכשרה: מקונן: למדנו בעמותת פידל לצרכי קהילת יוצאי אתיופיה במע’ החינוך. שנתיים וחצי הכשרה. 20 שנה אנו בע’ החינוך עובדי קבלן. כל 3 קבלן מתחלף.

המאבק תפס תאוצה לאחרונה מכמה סיבות:

  1. כל השנים היינו עסוקים בעבודתנו הקשה ברמה יומיומית ולא שמנו לב שמצב המגשרים גרוע מאוד ואט אט הגענו למסקנה שאין לנו מה להפסיד.
  2. פגעו בכלי העבודה שלנו (קיצוצים בתקציב) – לפני כן, היה לנו תקציב לפעילויות ויכולנו לתת שירות הכי טוב לקהילה הנזקקת זו ועם השנים הקיצוצים פגעו בקהילה, בילדים ובההורים שאנחנו נותנים להם שירות, דבר שגרם לתיסכול רב בקרב העובדים.
  3. המכרז – משרד החינוך מוציא את מרכז ההיגוי למכרז מידי 4 שנים. אולם בשנים אחרונות נוצר מצב שמפרסמיים את המכרז כמעט מדי שנה ומבטלים ממש בדקה 90. כל מכרז כזה מעמיד את העובדים במצב של אי ודאות תעסוקתי באופן מוחלט. העובדים שעשו את מלאכתם במשך 15 שנה ויותר, לא יודעים האם בחודש הבא מפוטרים או לא. זה מצב בלתי נסבל. בכל זאת, לאותם מגשרים, יש משכנתא, יש ילדים/משפחה לפרנס וכו’.
  4. הזלזול בעובדים – בשנתיים אחרונות, הקבלן מפטר עובדים ממש בהתראה קצרה, מצמצם משרות חופשי בצורה לא מכובדת בכלל, מעמיד תנאים בלתי נסבלים במטרה לגרום לנו שההתפטרות תבוא ביוזמתנו.
  5. רדיפת העובדים ע”י הנהלה ללא שום הצדקה, בתירוץ “אין תלמידים עולים באותו בי”ס של המגשר הנרדף”.
  6. אין תוספת שכר, התואר והוותק של העובדים לא בא לידי ביטוי במשכורת בכלל, שעות נוספות שלא נדבר בכלל, לחלק גדול מהעובדים אין קרן השתלמות או החזקת רכב אלא רק אם אני מקורב למנהל נקודה.
  7. באופן כללי, הדיקטטורה שהשתלטה על הארגון פגע וממשיכה לפגוע בעובדים והגענו למסקנה שיש להאבק על מנת לשנות את תנאי העסקה שלנו. יש לנו עבודה מאתגרת וחובה שיהיה למגשרים אופק וביטחון תעסוקתי.

 

8.אין מודל לחיקוי למען ילדינו במערכת החינוך הדמויות  החיוביות כלפי ילדינוהיחידות זה רק  במערכת החינוך  רק מנחים מגשרים רואים בנו התקווה להצלחה ההורים התלמידים וצוות בית הספר חוץ ממגשרים אין שום דמות חיובית עבור ילדינו.

כל מכרז שרצינו להתאגד העובדים את הדרישה הצודקת שלנו האגודה מנע מאיתנו להתאגד לדרוש את העסקה ישירה.

לפני 6,שנים התאגדנו העובדים למרות איומים קשים להסתדרות העובדים חברי הוועד נפגשו לא יכולים לייצג. יור העובדים פוטר מעבודה וחלק כל פעם פיתרו בשטתיות כל משיתנגד לכן אנו העובדים שיש לנו משכנתא פחדנו ושתקנו השתמשו בשיטה הפרד ומישול .     מנהל מרכז ההיגוי הקיים צוות שנקרא צוות פעולה בשביל שיקשבו ויעשו את מבוקשיו בלבדבהדרכה של מנכ”ל  האגודה רק לזכות במכרז,בלבד זכויות עובדים אינם חשובים במיוחד.

איפה קיים מנהל עבודה וממסקי בוועד עובדים מי שהוא מכיר כזה דבר בכלל?

לכן אנו עובדים מאויימים כל הרבה בערך כ15,עובדים פוטרו או עזבו במהלך השנים.

[1]        יוצא אתיופיה בדוח זה הוא מי שהוא או אחד מהוריו נולד באתיופיה. לעומת זאת לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – למ”ס) יוצא אתיופיה הוא מי שהוא או אביו נולדו באתיופיה.

popular personal essay writers for hire usa buy astronomy presentation write my religious studies thesis statement help me write professional phd essay on trump esl dissertation results writing for hire best custom essay ghostwriter for hire for college best admission essay writers service au professional dissertation hypothesis proofreading services for college professional masters blog post topic custom academic essay editor for hire for mba top curriculum vitae editing service au help with my custom critical thinking online pay to write cheap admission essay best blog post writing services cheap paper ghostwriters services for university professional homework writer website gb top dissertation hypothesis editing services uk custom essay ghostwriter for hire for university esl problem solving editor site us type my classic english literature report help me write custom reflective essay esl critical analysis essay proofreading for hire ca cheap curriculum vitae ghostwriting site us best reflective essay ghostwriters websites for mba top dissertation hypothesis editor sites usa cheap content editing for hire for college popular report ghostwriting services usa popular admission essay editor services usa descriptive essay writer site uk custom dissertation abstract editing sites cheap research proposal editing service usa best school essay writers service online cheap college cheap essay advice buy english report professional blog editor website for masters professional dissertation ghostwriting websites online esl case study ghostwriting service us pay to do top problem solving online cheap critical analysis essay proofreading sites for college cheap article review ghostwriters sites uk soft shell lobster top article ghostwriting websites au custom creative essay writing service gb popular blog post ghostwriter site for university top expository essay writers websites custom university essay editing sites for university cheap mba admission essay ideas do my human resource management creative writing dissertation ghostwriter websites au professional speech editor websites for masters best writing service online esl analysis essay writer website uk professional school homework assistance best dissertation methodology writing for hire for phd best literature review ghostwriting websites for phd popular application letter writing websites for college esl letter writer website gb top definition essay writer site best creative writing writers sites online popular biography editor sites for university culture essay writing for hire best cover letter ghostwriter website for mba top presentation ghostwriting services usa professional dissertation methodology proofreading services for college esl blog post writers sites for masters esl speech editor website usa popular university essay ghostwriting sites for phd professional dissertation methodology writers websites for masters cheap papers writing service gb top papers writer sites for phd esl descriptive essay editor sites for university top home work writer website for university top dissertation results editing service for mba popular thesis proposal writers for hire online cheap definition essay ghostwriter services usa professional scholarship essay editor site us esl bibliography editing site online type my family and consumer science curriculum vitae cheap expository essay proofreading for hire critical analysis essay proofreading services au law essay sample top personal statement editor site buy professional letter top academic essay ghostwriters service for school popular blog ghostwriters sites us best mba essay writer sites ca reflective essay for university write my engineering application letter cheap masters essay writers services for mba professional presentation ghostwriter website ca ancient egyptian paper best admission essay writing websites for university custom thesis writer for hire us custom reflective essay ghostwriter service for school popular college essay ghostwriter site online custom definition essay writing for hire gb write environmental studies bibliography popular essays ghostwriter site uk cheap assignment ghostwriters service for mba custom paper writing sites gb pay to write admission essay on lincoln professional personal statement proofreading websites for masters cheap scholarship essay writing sites ca top content ghostwriting service gb popular analysis essay editing website online esl report writing service for mba help with my ancient civilizations dissertation chapter top problem solving ghostwriters site online popular course work ghostwriters website for university best definition essay ghostwriter site for university cheap analysis essay writer service for school help with trigonometry dissertation methodology custom editor service for masters preschool child observation report pay to do communication term paper pay to do health course work popular essays ghostwriting for hire online esl thesis proposal writing websites for mba type my top best essay professional research paper ghostwriter service usa professional research proposal proofreading service esl dissertation proposal ghostwriter service for university popular creative writing ghostwriter websites ca best blog ghostwriting site for college best content writer service gb professional presentation ghostwriting site uk esl university dissertation chapter example popular mba essay writers sites online popular dissertation introduction ghostwriters site au liberal view on poverty order top scholarship essay on usa top scholarship essay proofreading service ca top annotated bibliography writers for hire for phd cheap mba dissertation methodology examples the buried life summary popular argumentative essay writer sites for masters best research proposal editor sites for phd professional research proposal proofreading websites usa top papers editor sites uk esl biography proofreading service us cheap college cover letter samples popular college creative writing examples pay for custom problem solving online personal proofreading service au custom dissertation abstract writers websites online cheap research paper writing site online best bibliography editing services gb hamlet comic relief top university biography topics top scholarship essay writers website gb esl term paper editor website for masters top term paper ghostwriters services us esl admission essay writers for hire for university personal statement editor for hire online top blog writers site au cheap paper editing services for college business essay writer sites top speech editing for hire us pay for my custom reflective essay on donald trump cheap dissertation chapter writers websites for school professional report ghostwriter service for college best admission paper ghostwriting services for masters custom blog editor site for mba julius caesar paper help with my esl persuasive essay on civil war custom thesis writing service for university custom scholarship essay writer services ca a seperate peace theme write esl expository essay on usa community identity stability best movie review ghostwriters sites for university custom article review editing websites for school pay for professional rhetorical analysis essay on brexit community essay sample top resume ghostwriting site for phd esl article review writing services ca best book review proofreading website for mba custom thesis writing site au popular admission paper ghostwriter website au best book review editing websites usa cheap homework editor website for university cheap cover letter writer websites for mba just lather esl university academic essay example esl paper editing services ca best university cv example pay to write popular admission essay on lincoln professional research paper editing sites online top case study ghostwriter site for college top speech ghostwriting website for mba professional speech writing website for university custom course work proofreading for hire for college professional dissertation methodology editor for hire for masters popular rhetorical analysis essay proofreading service au critical essay ghostwriting for hire uk help with my esl custom essay on usa popular dissertation hypothesis ghostwriter for hire for mba best thesis ghostwriters service for mba pros of racial profiling custom critical analysis essay ghostwriting site usa pay to get phd essay on usa cheap cv ghostwriters for hire usa esl research proposal ghostwriting service gb write me esl book review esl best essay proofreading site help me write shakespeare studies cover letter help me write best critical essay on presidential elections professional cv ghostwriting sites for mba write my best bibliography online best masters thesis advice top analysis essay writers website for university website review essay best analysis essay writer site for university pay for my professional creative essay on presidential elections custom content writing sites au best reflective essay ghostwriting for hire usa professional curriculum vitae editor website au esl dissertation chapter writer websites usa custom phd biography topic cheap phd curriculum vitae advice popular book review ghostwriter service for university write top business plan online blog ghostwriters sites online esl university assignment sample custom essays ghostwriters for hire for school custom essay ghostwriters service top persuasive essay ghostwriting service for school custom reflective essay editor websites ca top academic essay writers service for phd best writer site au professional dissertation proposal writers service for college top admission essay editor for hire for school best dissertation results editor service for mba popular rhetorical analysis essay editor site au cheap phd essay ghostwriters website for university custom scholarship essay writing service usa blog post ghostwriters service au best phd essay ghostwriter website for school cheap biography writers website us custom argumentative essay proofreading websites for mba cheap mba business plan topics help writing life science thesis write medicine letter popular academic essay ghostwriting services au pay to do popular phd essay on presidential elections professional admission paper ghostwriting for hire gb professional content writers sites for school help me write best masters essay on lincoln esl course work ghostwriter site uk popular article ghostwriter for hire for phd custom critical essay ghostwriting sites uk scholarship editor website usa mom is best popular blog post ghostwriter sites au cheap academic essay writer service au cheap scholarship essay writers services au cheap dissertation writing for hire usa top thesis proposal ghostwriter service gb professional academic essay ghostwriting service for university dissertation abstract writing for hire gb popular content writer website au esl annotated bibliography writers website uk best critical analysis essay writers services for university custom dissertation results editing websites for masters love in la sparknotes top biography writing for hire uk best academic essay ghostwriters site for university top report ghostwriters service for college popular dissertation introduction writer services for masters professional best essay editor services us popular article review ghostwriters services for college custom personal essay on usa custom thesis proposal ghostwriters websites for mba top annotated bibliography proofreading service for university best critical analysis essay writing website ca popular dissertation abstract ghostwriting services us popular blog writing websites best school essay writing sites for masters pay to write art & architecture bibliography top research paper writers website for phd top literature review ghostwriter website gb cheap college movie review socialization and culture top letter editing site au top dissertation results writers sites for school popular cv editing site for university popular thesis writing websites au best creative essay ghostwriting service online cheap literature review editor site au custom college course work example help me write popular creative essay on hacking top academic essay ghostwriter service best critical thinking editor website us professional masters expository essay help best rhetorical analysis essay ghostwriting services uk popular expository essay writer service for school professional homework proofreading website for mba cheap article editing site for college popular school cv examples logic essay ghostwriting site professional mba dissertation proposal esl dissertation ghostwriter services for phd phd essay on history best dissertation methodology ghostwriter website au popular book review proofreading site for university popular course work ghostwriter website usa cheap creative essay ghostwriting for hire for phd esl creative writing writing for hire for school elvis presleys wife cheap dissertation hypothesis ghostwriting for hire for university what are western religions top blog ghostwriting sites ca help writing best analysis essay on hillary cheap dissertation proposal writing for hire au help with custom admission paper buy shakespeare studies thesis top critical essay editor service online esl expository essay writers site custom personal essay editor service for school popular blog ghostwriter sites au type my professional critical essay on shakespeare custom persuasive essay writing sites us esl paper editing site us pay to write health speech cheap essays writers website usa esl university essay ghostwriting website for phd cheap best essay writer services gb cheap scholarship essay proofreading website for phd help with best literature review online custom creative writing writers service au professional annotated bibliography ghostwriter services ca dissertation chapter ghostwriter sites us professional dissertation proposal writer website for mba literature review writers services ca order classic english literature resume persuasive editor services us popular best essay writing for hire for university rhetorical analysis ghostwriter websites au top curriculum vitae proofreading service gb professional research proposal proofreading site for masters popular business plan ghostwriting site for college custom university essay ghostwriting website for mba type my women and gender studies creative writing best mba essay ghostwriters for hire us cheap phd essay ghostwriter service best dissertation abstract ghostwriting website for phd esl speech proofreading sites for school custom argumentative essay editing site for mba custom school letter assistance best dissertation conclusion editor websites for phd do my custom masters essay on shakespeare esl curriculum vitae editor service custom academic essay writing for hire au type my custom academic essay on usa professional critical thinking ghostwriters site for masters esl book review writers websites au professional creative essay ghostwriter websites for university pay to write investments admission essay physics writing websites top critical thinking writers sites ca case study ghostwriter site ca professional presentation ghostwriter site for school cheap argumentative essay editor websites for school popular course work ghostwriters website uk top course work ghostwriter service for school help writing statistics dissertation conclusion popular personal essay writing services online life science essay writers for hire custom thesis proposal writer services uk esl bibliography ghostwriting service cheap university business plan topic best dissertation results editor service ca cheap curriculum vitae editor sites for school best biography editor website au professional argumentative essay writing service top book review writer websites for school popular dissertation ghostwriter site usa custom phd essay ghostwriter website top college essay ghostwriter site online esl blog ghostwriter websites online best best essay writers services us buy logic cover letter professional scholarship essay ghostwriting for hire for university help writing film studies cv esl proofreading website au pay for tourism bibliography top annotated bibliography writing website uk business analysis paper popular rhetorical analysis essay writing websites for phd an image of africa meaning of true friendship cheap cover letter ghostwriters services popular dissertation ghostwriters site usa write me ancient civilizations movie review order world literature book review professional admission essay proofreading website uk popular course work ghostwriter sites for university biography proofreading for hire online ahab in moby dick nature vs nurture research paper custom college dissertation ideas cheap school annotated bibliography advice best course work ghostwriter for hire uk esl article review editing for hire for mba custom definition essay writing site for phd pay to write anthropology article review professional phd dissertation sample cheap book review writer websites custom dissertation results ghostwriter for hire us pay to write communication book review popular article ghostwriter sites online esl speech proofreading website for phd cheap essays writers services au professional masters essay ghostwriting service for phd top business plan writing services for university best curriculum vitae writing website au professional university admission essay advice popular expository essay ghostwriter websites pay to get theater studies dissertation results popular custom essay ghostwriter website for masters custom application letter editing websites for college symbols in the metamorphosis professional thesis proposal ghostwriter service for school popular mba term paper topic breathing underwater sparknotes great depression essay introduction earth science ghostwriters sites cheap personal statement writing services for college custom speech ghostwriting website us dissertation writing services gb popular home work ghostwriters services usa custom descriptive essay writing websites usa professional blog post writers sites for mba popular letter proofreading services for college pay to write custom academic essay on usa best blog editing sites for phd esl admission paper proofreading services uk professional dissertation chapter ghostwriting websites for masters cheap university essay ghostwriter site au custom papers editing site for mba top university essay proofreading website ca help with top dissertation conclusion esl dissertation conclusion editor site au popular blog post writer site for masters esl scholarship essay writers services custom business plan ghostwriter website online esl essays proofreading for hire for mba professional thesis statement writer site uk best article ghostwriters sites ca united methodist communion order earth science admission essay professional personal statement proofreading service for school custom problem solving writers services for school professional homework ghostwriter website ca college ghostwriting websites au logic writing site popular best essay editor services au cheap bibliography ghostwriter for hire uk best report editor site au cheap thesis proofreading site gb professional thesis statement ghostwriter services gb my personal philosophy professional report editing service for university custom ghostwriters website for masters popular scholarship essay proofreading sites usa help me write top blog online top thesis statement writer websites for university cheap assignment ghostwriter services top research paper proofreading site for college cheap research proposal ghostwriter websites online best academic essay proofreading services au pay to get english dissertation hypothesis cheap dissertation abstract ghostwriters sites professional phd resume assistance help with music thesis proposal buy human resource management admission paper professional blog post writer for hire ca best college curriculum vitae samples esl paper ghostwriter service best best essay writing for hire for phd write me best analysis essay online cheap application letter writer sites for mba custom rhetorical analysis essay editing site for college professional problem solving proofreading service for phd esl blog post editing site au reflective editing sites usa esl dissertation conclusion proofreading sites au help with my music home work communication writers services professional phd dissertation hypothesis advice help with my top masters essay on hacking best term paper ghostwriter service for school cheap curriculum vitae editing sites for mba pay to do popular school essay on trump help me write esl university essay on brexit custom research paper writing website gb esl academic essay proofreading for hire top argumentative essay writing services usa popular argumentative essay proofreading for hire for university pay to do history annotated bibliography

EOI - Web Like This!