Lili.org.il

סייעות – בלב העשייה החינוכית ובשולי שוק העבודה

התארגנות ארצית לשיפור מעמדן של סייעות בגני הילדים, בחינוך המיוחד ובשילוב.

תחקיר בעבור הפינה החברתית של עושים סדר

כתבה לילי בן עמי, 14.11.15

 

מרואיינת: עו”ד נטע לוי , עמותת איתך מעכי, ממייסדות התארגנות הסייעות הארצית.

 

במערכת החינוך הישראלית יש כ- 35,000 סייעות המהוות כוח מספרי רב ומשמעותי. הן אף מיוצגות פורמלית בהסתדרות הכללית, וישנה הסכמה רחבה שהתפקיד שלהן קריטי למע’ החינוך ובעל השפעה ישירה ועמוקה על הילדים. למרות כל זאת, מאז קום המדינה תנאי העסקתן ומעמדן כמעט ולא השתנו. הן מוגדרות כ”עובדות מנהלה” ולא כנשות חינוך, ומועסקות בתנאי העסקה פוגעניים. בהסתדרות הכללית הן מעולם לא קיבלו ייצוג ע”י סייעת, וההסכם הקיבוצי שלהן מבזה- כך למשל הוא מגדיר את הסייעות המשלבות כמקבלות שכר שעתי אפקטיבי במשך 10 חודשים בשנה בלבד- על אף שמשרד החינוך מעביר בעבורן שכר ל 12 חודשים בשנה. כל הסייעות מועסקות ע”י הרשות המקומית כ”עובדות מנהלה”, כאשר הקולגות שלהן (הגננת או המורה) עובדות משרד החינוך- ועל כן מועסקות לפי שבוע עבודה שונה בתכלית. כעובדות מנהלה למשל ההשתלמויות שלהן עוסקות לרוב בעבודה משרדית אינן רלוונטיות כלל לעבודתן החינוכית עם הילדים. מנגד הן משוועות להתמקצעות ולהשתלמויות בנושאים של חינוך מיוחד.

הסייעות “נופלות בין הכסאות” – בין משרד החינוך, השלטון המקומי וההסתדרות. חרף השינויים הרבים שנעשו בתפקידן והדרישות שהתרבו במשך השנים, תנאי העסקתן והגדרת התפקיד שלהן לא עברו שינוי מהותי.

 

התארגנות הסייעות הארצית פועלת מאז קיץ 2011. ההתארגנות קמה בעקבות פנייה של סייעות עירוניות לעמותת איתך מעכי, שבאותם ימים התפרסמה עקב הסיוע שנתנה לסייעות במגזר החרדי ב”מוכר שאינו רשמי”. הסייעות והעמותה חברו יחד לשינוי הגדרת תפקידן ולשיפור תנאי העסקתן של הסייעות. בהנהגת ההתארגנות כ 20 סייעות מרחבי הארץ, ועוד מאות פעילות ואלפיים חברות. וכן שותפים הורים רבים, בהם “קואליציית הורים לילדים מיוחדים” ו”כולנו משפחה”.

קבוצת ההנהגה מקיימת מפגשים קבועים בליווי העמותה- עו”ד נטע לוי ומנחת קבוצות פסיכולוגית נעה פלאח. בהקמת ההתארגנות הסייעות קיבלו סיוע בהתמקדות וזיהוי צרכים, יצירת סולידריות, קידום איטרסים מול ההסתדרות, משרד החינוך ובעזרת ח”כ שמאד עזרו בראשם זהבה גלאון, וגם עליזה לביא, מרגי, מצנע ועינת ווילף (לפני 2 קדנציות). הן החלו להגיע באופן קבוע לועדת החינוך ושם לראשונה קיבלו במה.

 

דרישות: הדרישה העיקרית היא לערוך שינוי תפיסתי של תפקיד הסייעת והשוואת תנאי העסקת הסייעות לתנאים של עובדות הוראה:

 1. הפסקת דפוסי העסקה פוגעניים רווחים, כגון העסקה קבלנית ושעתית, פיטורים מדי שנה, היעדר קביעות, ועוד.
 2. הכנסת כל הסייעות בגנים ובבתי הספר תחת אחריות ישירה של משרד החינוך: הגדרה מחודשת של תפקידי הסייעות; אחריות ישירה להכשרתן, תנאי העסקתן, שכרן, וליווי הדרכתן.
 3. הכרה בשבוע עבודה בן 35 שעות כמשרה מלאה –
  כיום משרה מלאה מוגדרת 42.5 שעות – היקף שעות בלתי סביר לעבודה איכותית בחינוך.
 4. הכרה במחלות מקצוע ובשחיקה כשל גננות ומורות.
 5. מתן אפשרות ליציאה לפנסיה מוקדמת, או לחלופין – מציאת פתרונות תעסוקתיים מקצועיים חלופיין לסייעות בעלות ותק (כגון: ליווי וסיוע בהכשרה של סייעות מתחילות, גיבוי צוות הגן בעבודה פרטנית עם הילדים וכדומה).
 6. ימי חופשה בחופשות הלימודים, תוך מתן אפשרות להשתלמויות בימי הקיץ.
 7. תגבור מצבת כח האדם המקצועי בגנים: הוספת סייעת מקצועית שנייה וצמצום היחס שבין נשות הצוות בגן לבין מספר הילדים.

 

תנאי שכר:

הן מועסקות ע”י הרשות המקומית, אבל במקומות של משרד החינוך ולצד גננת או מורה עובדת משרד חינוך. כאן מקור הבעיה. אין תפיסה של הסייעת כאשת חינוך. הסייעת עובדת שעות שונות מהגננת. לגננת פחות שעות עבודה ביום וחופש להשתלמויות. בהסכם הקיבוצי של הסייעות הסייעת מוגדרת כעובדת מנהלה של הרשות. ההסכם משנת 99 ועודכן ב 2001. בתוכנו הוא גורר את ההגדרות שהן מקום המדינה- לסייעת יחס של מנקה ומבשלת. עם השנים דרישות התפקיד השתנו מאד. למשל אופק חדש הגדיר שעות פרטניות לגננת- ואז הסייעת לבדה עם 30 ילדים. הן מפעילות ילדים. מטפלות באוכל, כלים, מנקות את הגן, פותחות את הגן, עושות סריקה בטחונית, עם ילדים קטנטנים- הגיינה, החלפת חיתולים. הן טוענות שאין להן תנאים להחלפת חיתולים. אין פינת החתלה או מים חמים בברז.

הנהגת ההתארגנות דורשות ממשרד החינוך- לעשות הגדרה עדכנית של הסייעת. לראות בסייעות חלק ממשרד החינוך. ולכל הפחות שיהיה פיקוח במשרד החינוך שמגביר את האחריות עליהן. כולל אחריות על העברת הכספים בעבורן ממשרד החינוך לרשות המקומית. הרי עד היום שילמו להן 9 חודשים למרות שהעבירו בעבורן 12 חודשים. אף אחד במשרד החינוך לא טרח לבדוק האם הכסף מגיע ליעדו.

 

סייעות משלבות בתחתית המדרגה- הסכם קיבוצי מינימלי המגדיר כל 10 חודשים פיטורים. עובדות שעתיות אפקטיביות. 27- 30 שח לשעה. רבות מהן השתכרו רק 9 חודשים בשנה. על אף שהן תוקצבו ע”י משרד החינוך ל12 חודשים מלאים.

בזכות המאבק של ההתארגנות זה השתנה (עקב שתפ עם חכיות וועדת חינוך בראשות מצנע. וגם שת”פ פורה עם ההורים “קואליציית הורים לילדים מיוחדים” של רויטל לן כהן). באוגוסט 2014 ההסתדרות ומרכז השלטון המקומי הסכימו לשפר סוף סוף את ההסכם הקיבוצי של הסייעות המשלבות ועכשיו הן מקבלות שכר גבלובלי  12 חודשים במשרה קבועה. כ- 3000 שח בחודש על 24 ש- 30 ש”ש. אבל עליהן לעבוד חופשות ברשות בעבודה משרדית. אם הן לא רודפות אחר הרשות הן לא יקבלו שכר בחופשות. לדברי עו”ד נטע לוי ההסכם הזה רק בן שנה, ומנוסח בצורה רשלנית מאד. לא ברורה.

 

שעות:

כעובדות מנהלה משרה מלאה שבוע עבודה של סייעת זה  42.5 שעות שבועיות (ש”ש).

משלבות: משרד החינוך נותן למשלבות רק 24 עד 32 שעות בשבוע. אין לתת להן יותר שעות. 24 שש מגדירים את זה 65% משרה (25 שעות זה 65% משרה בהסכם הקיבוצי). השעות מתפרסות על 5- 6 ימים בשבוע. כי היא צמודה לילד ולכן לא יכולה עם שני ילדים כי הם לומדים באותן שעות.

הדרישה של המאבק- משרה מלאה יש להגדיר 35 שש. בהתאם לעבודה של עובדת חינוך. הכרה בהשתלמויות מקצועיות רלוונטיות. להכירן כנשות חינוך.

סייעות בגנים: צריכות לבחור – לעבוד משעה 7:15 עד סיום הגן 14:30 = 80% משרה = 4300 שח בחודש (כולל כל התוספות). או לעבוד עד סוף הצהרון שעה 17 ואז בצהרון מתחלף מעסיק. חברת קבלן- חברת בת של העירייה. ואז יש לה 2 מעסיקים. במקום לקבל שעות נוספות (משרה מלאה זה עד 15:30).

לגבי התוספות- רב הרשויות לא משלמות כראוי. ההסכם הקיבוצי מסורבל ולא מובן. הרשויות לא מצליחות להבין וגם עו”ד נטע לוי עצמה, שהיא מומחית לנושא, לא מצליחה להבין. נראה שהנוסח מעורפל ונתון לפרשנויות בכוונה; או לחילופין רשלני.

לפי ההסכם הן יכולות לעבוד בכל עבודה אחרת בחופשה. כולל עבודות משרדיות בעבודה. יש רשויות בהן אם הסייעת לא רודפת אחרי העירייה אז אין כסף. כרגע ההסתדרות נלחמת בנושא.

הדרישה: העסקה כנשות חינוך, בשבוע עבודה של מערכת החינוך. ושמשרד החינוך יקח אחריות: פיקוח, הכשרה, ליווי והדרכה בעיקר בחינוך המיוחד, השתלמויות. חופשות.

 

הישגים של ההתארגנות:

 1. לאורך עשרות שנים היתה חומה בצורה בהסתדרות. על אף שמדובר בלמעלה מ30 אלף סייעות חברות בהסתדרות. נציג הסייעות בהסתדרות עשרות שנים היה שלמה שטרן – אחראי חינוך ודת בהסתדרות המעוף, שלא עבד מעולם בגן ילדים. לסייעות לא היה מענה שם. עד היום בהסתדרות אין נתון לגבי מספר הסייעות החברות בהסתדרות. השכר נמוך ולא עולה שנים. לפני כמה שנים קיבלו פעם אחת 5% תוספת שנים משכר יסוד. 50 שח בערך. אט אט התארגנות הסייעות הצליחו לפרוץ את החומה. לאחר מאבק תקשורתי ובכנסת. ובועדות ההסתדרות. בתחילת 2015 שטרן הוחלף כי הוא יצא לפנסיה. הוא הוחלף בעו”ד רותי לוי שגוייסה לאחר שהבטיחה לניסקורן כי יש לה מחוייבות לנושא הסייעות וגם לנושא אפליית נשים בהעסקה. היא ממונה על כל החינוך בהסתדרות המעוף (כלומר ברשויות המקומיות- מזכירות וסייעות ושרתים. סייעות הן הרוב). היא נפגשת עם הסייעות. זה שיפור משמעותי. היא עונה לבעיות שצצות עם רשויות מקומיות.
  ההתארגנות דרשו נציגות ישירה של סייעות בתוך ההסתדרות, שסייעת תייצג אותן – לצד נציג’ת ההסתדרות, ונענו בשלילה.
 2. בשנה שעברה שופר ההסכם הקיבוצי של הסייעות המשלבות להעסקה של 12 חודשים. בהתארגנות חשפו כי ההסכם החריג את הסייעות הרפואיות. הן גייסו את רותי לוי והחזירו אותן להסכם.
 3. באוקטובר 2012 ההתארגנות השיגה העלאה של 10 אחוזים משכר היסוד. שכר היסוד 3000 שח. סייעת עם ותק של 30 שנה במשרה מלאה- קיבלה 300 שח תוספת. [עם התוספות של ותק ולימודים וכו’ השכר שלה 6000 שח.]
 4. רפורמת הסייעת השניה. ב 2012 הסייעות נלחמו על זה והבהירו שהן חייבות עוד סייעת בגן. ההצלחה זה הישג גם שלהן. יחד עם ההורים.
 5. כעובדות מנהלה היו הגמולים עבור לימודי מנהלה היו לא רלוונטים אליהן. במקביל הן משוועות ללימודים בנושא חינוך מיוחד. בנקודה זו יש שיפור נקודתי ברמה המקומית בלבד של רשויות מסויימות בעקבות מאבקים מסויימים.
 6. אמא מחליפה כשהסייעת שובתת- זה נוהל רשמי בחוזר מנכל של משרד החינוך. שבירת כוח השביתה של הסייעות. כשהגננת שובתת אין נוהל כזה. אין גן. ועדת החינוך התנגדה לזה. 2012 סוכם עם הסתדרות המורים להפסיק את הנוהל- והם הנחו את הגננות לא לשתף עם זה פעולה. בפועל זה קורה.
 7. ההסתדרות מעולם לא השביתו למען הסייעות. מחינו. ב 2012 בבאר שבע השביתו לראשונה.
 8. דלתות פתוחות: בעבר משרד החינוך ובשלטון המקומי סירבו להפגש. כאשר כן הצליחו לקבוע כאלה- תחילה לא הגיעו נציגי ההסתדרות כאות מחאה. אחכ זה השתנה. הדלתות נפתחו.
 9. 2013 הוקמה ועדה, במשרד החינוך ומרכז השלטון המקומי, להגדרה מחודשת של תפקיד הסייעת בגני הילדים. ההתארגנות דרשו סייעת בועדה. זה לא קרה. הועדה נפגשו רק פעם אחת. לא יצא מזה כלום. לאחר מכן, עם סיפור הסייעת השניה- במשרד החינוך הוציאו הגדרה מעודכנת לתפקיד הסייעת – כעובדת שגם עושה תפקיד חינוכי ובעלת חשיבות קריטית למע’ החינוך.

סולדריות בין העובדות בין מגזרית ובין ישובי: – הן מייצגות זו את זו. למשל הסייעות הרפואיות שלא יכלו להגיע לכנסת בגלל שאין להם ימי חופש, אז האחרות ייצגו אותן.

– יש להן קבוצות ווטסאפ פעילות מאד של מאות סייעות. וכהרגלן של קבוצות כאלה- יש שם תכנים גזעניים לעיתים. והן מתמודדות עם זה בצורה מדהימה. רגישות מאד זו לזו. המנהיגות מבאר שבע, אשדוד, קריות, השרון, נצרת, רהט, המשולש, בת ים.

* החרדיות מטופלות בכובע אחר באיתך מעכי. בגלל המוכר שאינו רשמי.

 

פעילות ההתארגנות:

 1. העלאת מודעות למאבק הסייעות באמצעות כנסים, תקשורת, ניירות עמדה, דיונים בוועדות החינוך של הכנסת, גיוס תמיכה ומעורבות של ח”כים מכל קצוות הקשת הפוליטית.
 2. הובלת מהלכים תקדימיים בשיתוף פעולה עם ח”כ וארגוני ההורים לתוספות שכר לסייעות, להפסקת פיטורי הקיץ של המשלבות, להוספת סייעת שנייה בגנים (קמפיין טרום-טרום טראומה), ועוד.
 3. יצירת דיאלוג ישיר עם בכירים במשרד החינוך ובמרכז השלטון המקומי והובלה להקמת ועדה בינמשרדית להגדרה מחודשת של תפקיד הסייעות (אשר פעילותה הוקפאה בינתיים).

 

סייעות מועסקות ב:

 1. בגני הילדים, בצמוד לגננת.
 2. בבתי ספר לחינוך מיוחד, בצמוד למורה.
 3. בבתי ספר של החינוך הרגיל, כמשלבות ילדים עם צרכים מיוחדים ורפואיים.

 

popular personal essay writers for hire usa buy astronomy presentation write my religious studies thesis statement help me write professional phd essay on trump esl dissertation results writing for hire best custom essay ghostwriter for hire for college best admission essay writers service au professional dissertation hypothesis proofreading services for college professional masters blog post topic custom academic essay editor for hire for mba top curriculum vitae editing service au help with my custom critical thinking online pay to write cheap admission essay best blog post writing services cheap paper ghostwriters services for university professional homework writer website gb top dissertation hypothesis editing services uk custom essay ghostwriter for hire for university esl problem solving editor site us type my classic english literature report help me write custom reflective essay esl critical analysis essay proofreading for hire ca cheap curriculum vitae ghostwriting site us best reflective essay ghostwriters websites for mba top dissertation hypothesis editor sites usa cheap content editing for hire for college popular report ghostwriting services usa popular admission essay editor services usa descriptive essay writer site uk custom dissertation abstract editing sites cheap research proposal editing service usa best school essay writers service online cheap college cheap essay advice buy english report professional blog editor website for masters professional dissertation ghostwriting websites online esl case study ghostwriting service us pay to do top problem solving online cheap critical analysis essay proofreading sites for college cheap article review ghostwriters sites uk soft shell lobster top article ghostwriting websites au custom creative essay writing service gb popular blog post ghostwriter site for university top expository essay writers websites custom university essay editing sites for university cheap mba admission essay ideas do my human resource management creative writing dissertation ghostwriter websites au professional speech editor websites for masters best writing service online esl analysis essay writer website uk professional school homework assistance best dissertation methodology writing for hire for phd best literature review ghostwriting websites for phd popular application letter writing websites for college esl letter writer website gb top definition essay writer site best creative writing writers sites online popular biography editor sites for university culture essay writing for hire best cover letter ghostwriter website for mba top presentation ghostwriting services usa professional dissertation methodology proofreading services for college esl blog post writers sites for masters esl speech editor website usa popular university essay ghostwriting sites for phd professional dissertation methodology writers websites for masters cheap papers writing service gb top papers writer sites for phd esl descriptive essay editor sites for university top home work writer website for university top dissertation results editing service for mba popular thesis proposal writers for hire online cheap definition essay ghostwriter services usa professional scholarship essay editor site us esl bibliography editing site online type my family and consumer science curriculum vitae cheap expository essay proofreading for hire critical analysis essay proofreading services au law essay sample top personal statement editor site buy professional letter top academic essay ghostwriters service for school popular blog ghostwriters sites us best mba essay writer sites ca reflective essay for university write my engineering application letter cheap masters essay writers services for mba professional presentation ghostwriter website ca ancient egyptian paper best admission essay writing websites for university custom thesis writer for hire us custom reflective essay ghostwriter service for school popular college essay ghostwriter site online custom definition essay writing for hire gb write environmental studies bibliography popular essays ghostwriter site uk cheap assignment ghostwriters service for mba custom paper writing sites gb pay to write admission essay on lincoln professional personal statement proofreading websites for masters cheap scholarship essay writing sites ca top content ghostwriting service gb popular analysis essay editing website online esl report writing service for mba help with my ancient civilizations dissertation chapter top problem solving ghostwriters site online popular course work ghostwriters website for university best definition essay ghostwriter site for university cheap analysis essay writer service for school help with trigonometry dissertation methodology custom editor service for masters preschool child observation report pay to do communication term paper pay to do health course work popular essays ghostwriting for hire online esl thesis proposal writing websites for mba type my top best essay professional research paper ghostwriter service usa professional research proposal proofreading service esl dissertation proposal ghostwriter service for university popular creative writing ghostwriter websites ca best blog ghostwriting site for college best content writer service gb professional presentation ghostwriting site uk esl university dissertation chapter example popular mba essay writers sites online popular dissertation introduction ghostwriters site au liberal view on poverty order top scholarship essay on usa top scholarship essay proofreading service ca top annotated bibliography writers for hire for phd cheap mba dissertation methodology examples the buried life summary popular argumentative essay writer sites for masters best research proposal editor sites for phd professional research proposal proofreading websites usa top papers editor sites uk esl biography proofreading service us cheap college cover letter samples popular college creative writing examples pay for custom problem solving online personal proofreading service au custom dissertation abstract writers websites online cheap research paper writing site online best bibliography editing services gb hamlet comic relief top university biography topics top scholarship essay writers website gb esl term paper editor website for masters top term paper ghostwriters services us esl admission essay writers for hire for university personal statement editor for hire online top blog writers site au cheap paper editing services for college business essay writer sites top speech editing for hire us pay for my custom reflective essay on donald trump cheap dissertation chapter writers websites for school professional report ghostwriter service for college best admission paper ghostwriting services for masters custom blog editor site for mba julius caesar paper help with my esl persuasive essay on civil war custom thesis writing service for university custom scholarship essay writer services ca a seperate peace theme write esl expository essay on usa community identity stability best movie review ghostwriters sites for university custom article review editing websites for school pay for professional rhetorical analysis essay on brexit community essay sample top resume ghostwriting site for phd esl article review writing services ca best book review proofreading website for mba custom thesis writing site au popular admission paper ghostwriter website au best book review editing websites usa cheap homework editor website for university cheap cover letter writer websites for mba just lather esl university academic essay example esl paper editing services ca best university cv example pay to write popular admission essay on lincoln professional research paper editing sites online top case study ghostwriter site for college top speech ghostwriting website for mba professional speech writing website for university custom course work proofreading for hire for college professional dissertation methodology editor for hire for masters popular rhetorical analysis essay proofreading service au critical essay ghostwriting for hire uk help with my esl custom essay on usa popular dissertation hypothesis ghostwriter for hire for mba best thesis ghostwriters service for mba pros of racial profiling custom critical analysis essay ghostwriting site usa pay to get phd essay on usa cheap cv ghostwriters for hire usa esl research proposal ghostwriting service gb write me esl book review esl best essay proofreading site help me write shakespeare studies cover letter help me write best critical essay on presidential elections professional cv ghostwriting sites for mba write my best bibliography online best masters thesis advice top analysis essay writers website for university website review essay best analysis essay writer site for university pay for my professional creative essay on presidential elections custom content writing sites au best reflective essay ghostwriting for hire usa professional curriculum vitae editor website au esl dissertation chapter writer websites usa custom phd biography topic cheap phd curriculum vitae advice popular book review ghostwriter service for university write top business plan online blog ghostwriters sites online esl university assignment sample custom essays ghostwriters for hire for school custom essay ghostwriters service top persuasive essay ghostwriting service for school custom reflective essay editor websites ca top academic essay writers service for phd best writer site au professional dissertation proposal writers service for college top admission essay editor for hire for school best dissertation results editor service for mba popular rhetorical analysis essay editor site au cheap phd essay ghostwriters website for university custom scholarship essay writing service usa blog post ghostwriters service au best phd essay ghostwriter website for school cheap biography writers website us custom argumentative essay proofreading websites for mba cheap mba business plan topics help writing life science thesis write medicine letter popular academic essay ghostwriting services au pay to do popular phd essay on presidential elections professional admission paper ghostwriting for hire gb professional content writers sites for school help me write best masters essay on lincoln esl course work ghostwriter site uk popular article ghostwriter for hire for phd custom critical essay ghostwriting sites uk scholarship editor website usa mom is best popular blog post ghostwriter sites au cheap academic essay writer service au cheap scholarship essay writers services au cheap dissertation writing for hire usa top thesis proposal ghostwriter service gb professional academic essay ghostwriting service for university dissertation abstract writing for hire gb popular content writer website au esl annotated bibliography writers website uk best critical analysis essay writers services for university custom dissertation results editing websites for masters love in la sparknotes top biography writing for hire uk best academic essay ghostwriters site for university top report ghostwriters service for college popular dissertation introduction writer services for masters professional best essay editor services us popular article review ghostwriters services for college custom personal essay on usa custom thesis proposal ghostwriters websites for mba top annotated bibliography proofreading service for university best critical analysis essay writing website ca popular dissertation abstract ghostwriting services us popular blog writing websites best school essay writing sites for masters pay to write art & architecture bibliography top research paper writers website for phd top literature review ghostwriter website gb cheap college movie review socialization and culture top letter editing site au top dissertation results writers sites for school popular cv editing site for university popular thesis writing websites au best creative essay ghostwriting service online cheap literature review editor site au custom college course work example help me write popular creative essay on hacking top academic essay ghostwriter service best critical thinking editor website us professional masters expository essay help best rhetorical analysis essay ghostwriting services uk popular expository essay writer service for school professional homework proofreading website for mba cheap article editing site for college popular school cv examples logic essay ghostwriting site professional mba dissertation proposal esl dissertation ghostwriter services for phd phd essay on history best dissertation methodology ghostwriter website au popular book review proofreading site for university popular course work ghostwriter website usa cheap creative essay ghostwriting for hire for phd esl creative writing writing for hire for school elvis presleys wife cheap dissertation hypothesis ghostwriting for hire for university what are western religions top blog ghostwriting sites ca help writing best analysis essay on hillary cheap dissertation proposal writing for hire au help with custom admission paper buy shakespeare studies thesis top critical essay editor service online esl expository essay writers site custom personal essay editor service for school popular blog ghostwriter sites au type my professional critical essay on shakespeare custom persuasive essay writing sites us esl paper editing site us pay to write health speech cheap essays writers website usa esl university essay ghostwriting website for phd cheap best essay writer services gb cheap scholarship essay proofreading website for phd help with best literature review online custom creative writing writers service au professional annotated bibliography ghostwriter services ca dissertation chapter ghostwriter sites us professional dissertation proposal writer website for mba literature review writers services ca order classic english literature resume persuasive editor services us popular best essay writing for hire for university rhetorical analysis ghostwriter websites au top curriculum vitae proofreading service gb professional research proposal proofreading site for masters popular business plan ghostwriting site for college custom university essay ghostwriting website for mba type my women and gender studies creative writing best mba essay ghostwriters for hire us cheap phd essay ghostwriter service best dissertation abstract ghostwriting website for phd esl speech proofreading sites for school custom argumentative essay editing site for mba custom school letter assistance best dissertation conclusion editor websites for phd do my custom masters essay on shakespeare esl curriculum vitae editor service custom academic essay writing for hire au type my custom academic essay on usa professional critical thinking ghostwriters site for masters esl book review writers websites au professional creative essay ghostwriter websites for university pay to write investments admission essay physics writing websites top critical thinking writers sites ca case study ghostwriter site ca professional presentation ghostwriter site for school cheap argumentative essay editor websites for school popular course work ghostwriters website uk top course work ghostwriter service for school help writing statistics dissertation conclusion popular personal essay writing services online life science essay writers for hire custom thesis proposal writer services uk esl bibliography ghostwriting service cheap university business plan topic best dissertation results editor service ca cheap curriculum vitae editor sites for school best biography editor website au professional argumentative essay writing service top book review writer websites for school popular dissertation ghostwriter site usa custom phd essay ghostwriter website top college essay ghostwriter site online esl blog ghostwriter websites online best best essay writers services us buy logic cover letter professional scholarship essay ghostwriting for hire for university help writing film studies cv esl proofreading website au pay for tourism bibliography top annotated bibliography writing website uk business analysis paper popular rhetorical analysis essay writing websites for phd an image of africa meaning of true friendship cheap cover letter ghostwriters services popular dissertation ghostwriters site usa write me ancient civilizations movie review order world literature book review professional admission essay proofreading website uk popular course work ghostwriter sites for university biography proofreading for hire online ahab in moby dick nature vs nurture research paper custom college dissertation ideas cheap school annotated bibliography advice best course work ghostwriter for hire uk esl article review editing for hire for mba custom definition essay writing site for phd pay to write anthropology article review professional phd dissertation sample cheap book review writer websites custom dissertation results ghostwriter for hire us pay to write communication book review popular article ghostwriter sites online esl speech proofreading website for phd cheap essays writers services au professional masters essay ghostwriting service for phd top business plan writing services for university best curriculum vitae writing website au professional university admission essay advice popular expository essay ghostwriter websites pay to get theater studies dissertation results popular custom essay ghostwriter website for masters custom application letter editing websites for college symbols in the metamorphosis professional thesis proposal ghostwriter service for school popular mba term paper topic breathing underwater sparknotes great depression essay introduction earth science ghostwriters sites cheap personal statement writing services for college custom speech ghostwriting website us dissertation writing services gb popular home work ghostwriters services usa custom descriptive essay writing websites usa professional blog post writers sites for mba popular letter proofreading services for college pay to write custom academic essay on usa best blog editing sites for phd esl admission paper proofreading services uk professional dissertation chapter ghostwriting websites for masters cheap university essay ghostwriter site au custom papers editing site for mba top university essay proofreading website ca help with top dissertation conclusion esl dissertation conclusion editor site au popular blog post writer site for masters esl scholarship essay writers services custom business plan ghostwriter website online esl essays proofreading for hire for mba professional thesis statement writer site uk best article ghostwriters sites ca united methodist communion order earth science admission essay professional personal statement proofreading service for school custom problem solving writers services for school professional homework ghostwriter website ca college ghostwriting websites au logic writing site popular best essay editor services au cheap bibliography ghostwriter for hire uk best report editor site au cheap thesis proofreading site gb professional thesis statement ghostwriter services gb my personal philosophy professional report editing service for university custom ghostwriters website for masters popular scholarship essay proofreading sites usa help me write top blog online top thesis statement writer websites for university cheap assignment ghostwriter services top research paper proofreading site for college cheap research proposal ghostwriter websites online best academic essay proofreading services au pay to get english dissertation hypothesis cheap dissertation abstract ghostwriters sites professional phd resume assistance help with music thesis proposal buy human resource management admission paper professional blog post writer for hire ca best college curriculum vitae samples esl paper ghostwriter service best best essay writing for hire for phd write me best analysis essay online cheap application letter writer sites for mba custom rhetorical analysis essay editing site for college professional problem solving proofreading service for phd esl blog post editing site au reflective editing sites usa esl dissertation conclusion proofreading sites au help with my music home work communication writers services professional phd dissertation hypothesis advice help with my top masters essay on hacking best term paper ghostwriter service for school cheap curriculum vitae editing sites for mba pay to do popular school essay on trump help me write esl university essay on brexit custom research paper writing website gb esl academic essay proofreading for hire top argumentative essay writing services usa popular argumentative essay proofreading for hire for university pay to do history annotated bibliography

EOI - Web Like This!