Lili.org.il

ניתוקי המים והחשמל לחייבים

עושים סדר , ערוץ 2

מרואיינים: ח”כ איציק שמולי ולילי בן עמי, 1.2.15

כתבה לילי בן עמי

 

רקע:

 1. האגודה לזכויות האזרח, יחד עם ח”כ איציק שמולי נאבקים לעצור את ניתוקי המים לחייבים חסרי אמצעים, שכן מים זו זכות יסוד.
 2. מאז הגשת העתירה, לפני כשנתיים, חל מפנה של ממש בעמדת הגורם האחראי, רשות המים, ועמדתה כעת היא שלא ינותקו ממים חסרי אמצעים כלכלים.
 3. יעד המאבק:  שהתאגידים לא יוכלו בעצמם לנתק מים בעקבות חוב, אלא שכל בקשה לניתוק תועבר אל מטעם רשות המים שתחליט באופן פרטני בעניין אותו מקרה, עם נציגות מהרווחה (תוך התחשבות במצב הסוציו אקונומי של בעלי החוב). כלומר תוקם ועדה מיוחדת ברשות המים, שתפקידה יהיה להבטיח כי ניתוקי המים ייעשו כמוצא אחרון, ורק לחייבים שיוגדרו כ”סרבני תשלום”. על תאגידי המים ייאסר לנתק חייבים ממים ללא אישור רשות המים.

מצ”ב תחקיר מהאייטם הקודם בנושא זה, עם עו”ד טלי ניר.

עידכון:

 1. כל הגורמים האחראים הסכימו לעצור את ניתוקי המים בגין חובות כספיים. למה הם בכל זאת נמשכים? יישום המדיניות החדשה מצריך אישור של כללים חדשים בוועדת הכלכלה של הכנסת.  רשות המים הודיעה לבית המשפט כי הנוסח הסופי של הכללים להגבלת ניתוקי המים כבר הושלם, והוא מוכן לעלות להצבעה בוועדת הכלכלה, כשזו תתכנס. בימים אלו אנו מחכים לאישור מועדת ההסכמות – שתאשר לועדת הכלכלה להחיל את הכללים בפועל.
 2. כעת, בשל פיזור הכנסת עקב הקדמת הבחירות, עולה חשש לסחבת נוספת ומיותרת במימוש ההגנה על משקי הבית מפני ניתוק מהמים.
 3. בינתייים, לפי נתוני רשות המים, גם כיום מנותקים מאספקת מים כ-4,000 משקי בית בכל חודש עקב חוסר יכולת כלכלית לשלם את חשבונות המים.
 4. על מנת להתמודד עם העיכוב הזה, האגודה לזכויות האזרח פנו לבג”צ ביום חמישי 22.1.15 בעתירה המבקשת  צו ביניים שיורה לתאגידי המים והביוב לעצור את ניתוקי המים בגין חובות כספיים, עד סיומו של ההליך הביורקרטי של אישור הכללים החדשים לניתוקי המים וכניסתם לתוקף (הרי על הרעיון – שהניתוקים הללו צריכים להפסק- כולם מסכימים. הרי כולם חושבים שהמדיניות הנוכחית איננה טובה).
  את העתירה הגישו ארבעה אזרחים שנותקו מהמים בגין חובות, באמצעות האגודה לזכויות האזרח. הדיון התקיים בפני השופטים חיות, פוגלמן ושהם.
 5. בדיון בבג”צ השופטים ניסו לשכנע את רשות המים שהיא עצמה וולנטרית תפסיק את הניתוקים (כרגולטור המפקחת על תאגידי המים- היא יכולה להוציא הנחייה מחייבת לכולם). בתגובה- הרשות סירבה לעשות זאת (לטענתה זה יגרום לנזקים לתאגידים). הסיכום: בית המשפט ייתן החלטה בימים הקרובים. אנו ממתינים להחלטה.

למסמכי ההתדיינות המשפטיתhttp://www.acri.org.il/he/25643

לחומרים נוספים בעניין ניתוקי המיםhttp://www.acri.org.il/he/29174

 

 אייטם בנוסף בנושא ניתוקי המים והחשמל לחייבים

הפינה החברתית של עושים סדר חדש

מגישה לילי בן עמי. 13.1.15 ערוץ 1

אורחת: עו”ד טלי ניר מהאגודה לזכויות האזרח.

 

ניתוקי המים והחשמל לחייבים – שתי דוגמאות למדיניות שרואה את הממשלה וקבלניה כ”ספקים” ואת האזרחים כ”צרכנים”, בלי לתת את הדעת על כך שמדובר בצריכה שהיא הכרחית לשמירה על זכויות יסוד. לשמחתנו, בשנתיים האחרונות יש תהליך של שינוי חיובי במגמה זו, ואנחנו מקווים שהוא יימשך. לצערנו, זה נושא שרחוק מלהיות בלב הקמפיינים של המפלגות השונות, חרף חשיבותו המיידית לחייהם של אלפי תושבים.

 

מים

העלייה במחירי המים בשנים האחרונות, לצד המעבר לתאגידי מים, (להבדיל ממחלקות המים בעירייה, שטיפלו בגביית התשלומים לפני כן) הובילה לתופעה חסרת תקדים בשנים האחרונות – של משקי בית שאינם עומדים בתשלומי המים הגבוהים, ועל כן מנותקים. מדי חודש, כ-4000 משפחות חוו ניתוק מהמים עקב חובות כספיים (סה”כ. לא  בנוסף). התברר, כי משעה שהנושא עבר לטיפולם הבלעדי של תאגידי המים, המחויבים אך ורק לשורת הרווח, נמחקו כל ההגנות הסוציאליות – וזאת כאמור בשעה שמחירי המים הולכים ועולים, ובניגוד לחוק.

משפחות בעוני מנותקות לכמה ימים. מוצאות סידור. לפעמים מקבלות מענק חד פעמי מהרווחה ומסדירות את זה וכעבור תקופה מנותקות שוב.

 

היסטוריה והווה: משק המים בישראל עבר שינוי דרסטי בעשור האחרון. עד שנת 2001, האחריות על משק המים ומשק הביוב היו אחד מסמכויותיה של הרשות המקומית, סמכויות אלו הוגדרו בפקודת העיריות (אספקת מים) ובחוק הרשויות המקומיות (ביוב), 1962. חוק תאגידי מים וביוב 2001 העביר את ניהול משק המים מהרשויות המקומיות לתאגידי מים. שם נכתב שתוך 6 חודשים רשות המים תסדיר כללים לניתוק ואספקת מים. עד היום 2015 הכללים טרם נקבעו. בשנת 2006 הוקמה רשות המים, כגורם מפקח על פעולות תאגידי המים, ובשנת 2007 נכנסה לתוקפה הוראה המחייבת את כל הרשויות המקומיות להעביר את ניהול משק המים לידי תאגידים ציבוריים.

עליית מחירים- במסגרת הרפורמה במשק המים שנכנסה לתוקף ביום 1 בינואר 2010, החלו תעריפי מים ארציים ואחידים להיות מבוססים על עיקרון העלות. במילים אחרות המדינה משכה את הסבסוד שלה למים (400 מליון שח בשנה) וזה הוביל לעלייה משמעותית במחירי המים והביוב בכ-30% בממוצע. טלי ניר: באגודה לזכויות האזרח קיבלו הרבה תלונות בעקבות זה שב 2010 העלו את מחירי המים. רבים לא יכלו לעמוד יותר בתשלומים ונותקו מאספקת מים. האגודה לזכויות האזרח פנו לרשות המים החל מ 2011 (לפני 4 שנים) לגבי הכללים וברשות השיבו “לא הספקנו”.

 

מדיניות הניתוקים לפני: חרף חוקי עזר, שאפשרו לרשויות רבות לנתק צרכן ממים בשל אי-תשלום חוב לאחר התראה קצרה, בפועל, מדיניות האכיפה של הרשויות המקומיות התחשבה בשיקולים סוציאליים ואחרים בטרם ניתוק מים. בעקבות כך שהיו רשויות מקומיות שניתקו מים, היתה עתירה לבג”צ בשנת 2004 (כנגד חוקיות חוקי העזר) ובעקבותיה נקבע “נוהל הפעלת הסמכות לנתק מים” שהסדיר ומיתן במקצת את אפשרות הניתוק. נקבע שהרשות המקומית לא יכולה לנתק מים מבלי להתייעץ עם לשכת הרווחה. כדי להבחין בין אזרח עם יכולות או בלי. נוהל ניתוקי מים קבע כללים ותנאים להפסקת אספקת המים על-ידי הרשויות המקומיות, ובהם חובת התחשבות במצב כלכלי קשה, ואי ניתוק מים לצרכנים במצב אישי קשה, שייקבע על בסיס חוות דעת של לשכת הרווחה.

מדיניות ניתוקים אחרי: חוק תאגידי מים וביוב קובע איסור על ניתוק או צמצום אספקת מים, אלא אם יקבעו כללים המסדירים זאת (סעיף 146 לחוק). הוראת מעבר קובעת, כי כל עוד לא נקבעו כללים יחולו “ההסדרים שנקבעו לפי כל דין, ושהיו בתוקף בתחומה ערב יום תחילת פעילותה” ואילו סעיף 156 לחוק קובע, כי יש להתקין כללים לניתוק בתוך שישה חודשים מיום תחילתו של החוק. בהעדר כללים, פועלים תאגידי המים על-פי נוהל משרד הפנים שנקבע בעידן הרשויות המקומיות כאמור לעיל.

כמה נותקו ממים? משנת 2010 נותקו כ-15,000 משקי בית על-ידי כשמונה תאגידי מים.

תגובות הרשויות: הרשויות המקומיות מביעות התנגדות נחרצת להקמת תאגידי המים ומשום כך דחו את הקמתם לאורך שנים (ב 2008 רב הרשויות עדין לא הקימו תאגידי מים). לאחר שהוקמו טענו הרשויות כי הקמת התאגידים גרמה לייקור תעריפי המים בצורה ניכרת ובלתי סבירה, לא רק בשל העובדה שמאז הקמת התאגידים החלו הצרכנים הביתיים לשלם מע”מ על חשבונות המים, אלא גם עקב ניהול לא נכון ומשכורות גבוהות לעובדי התאגיד.

התנגדות נוספת היא על עצם הפקעת האחריות על משק המים העירוני והגורם לאובדן הכנסות ממכירת מים לרשות המקומית, לטובת חברה שאיננה עירונית, ללא נציגות עירונית.

כתוצאה מהמאבק הממושך של הרשויות המקומיות החליטה הממשלה בשנת 2011 להקים ועדה בראשות הממונה על התקציבים במשרד האוצר, ד”ר אודי ניסן, הוועדה קבעה כי יש לאפשר לרשויות יוכלו להיות שותפות בניהול משקי המים שבשטחן ואף להשתמש בתקציבים העודפים. הממשלה קיבלה את המלצות הוועדה אך אלה טרם מומשו.

כחלק מהגשת הצעת התקציב הדו שנתי לשנים 2013-2014, הוצע לבצע מהלך התייעלות וחסכון אשר יכלול איחוד וצמצום תאגידי מים ל-15 תאגידים אזוריים בלבד. מהלך זה לא יצא אל הפועל בסופו של דבר.

 

מה קורה היום? הצלחנו? יש 56 תאגידים. מתוכם 20 החליטו שהן לא מנתקות. הן משתמשות בעיקולים כלפי החייבים.

עו”ד טלי ניר עתירה לבג”ץ שהגישה האגודה לזכויות האזרח בעניין לפני שנתיים (ינואר 2013) במטרה  להגביל הניתוקים. המדינה הודיעה לבגצ שהיא תנסח כללים להסדרת הנושא. כלומר, רשות המים עצמה מקדמת כללים להגבלת ניתוקי המים. עיקרם הוא, שתאגיד שיבקש לנתק משפחה מהמים, יצטרך לבקש לשם כך אישור מיוחד מוועדה ציבורית שתוקם ברשות המים עצמה, במטרה להבטיח שהניתוק לא יפגע במי שאין ביכולתם לשלם. בועדת הכלכלה תמכו בעמדה הזו.

ח”כ איציק שמולי: “הצלחנו לשים סוף למדיניות ניתוקי המים שקיימת מזה 12 שנה בישראל. ביום 17/11/14 הודיעה רשות המים בדיון שהתקיים בוועדת הכלכלה כי היא נסוגה ממדיניות ניתוקי המים ולא תאפשר עוד לתאגידי המים הפרטיים לנתק מים לצרכנים ביתיים”. טלי ניר “בנוב 2014 רשות המים הצהירה שהיא תקבל את השינוי. תאגידי המים לא יוכלו לנתק אף אחד. תהיה ועדה ברשות המים עם נציגי רווחה ושם יחליטו פרטנית את מי אפשר לנתק. אנחנו מברכים על זה. אנו דורשים תיקון- שועדת הרווחה תהיה חייבת להציג מסמכים לגבי אותה משפחה שרוצים לנתק (היום היא לא חייבת). שנית, אנו רוצים שההחלטה של ועדת הכלכלה תאושר בכנסת הנוכחית, למרות שהיא התפזרה. זה אפשרי אם ראש האופזיציה והקואליציה מסכימים על זה. עקב פיזור הכנסת, יש חשש אמיתי שאישור הכללים ידחה למועד בלתי ידוע, כשהניתוקים נמשכים כל העת.”

 

מדיניות המפלגות: טלי ניר: העבודה מרצ הסיעות החרדיות- בעד. ההתנגדות איננה רשמית. מקור ההתנגדות כי זה עולה כסף למדינה. הממשלה לא דוחפת את זה. סילבן שלום הוא שר המים והאנרגיה- והוא מעולם לא הגיע לאף דיון. לא לא הגיע לאף ישיבה בכנסת בנושא. מוכן להפגש איתנו. הכי דחפו את הנושא: ח”כ איציק שמולי דחף את זה מאד. וגם ברוומן מתוקף תפקידו כיו”ר ועדת כספים, וח”כ איתן כבל.

טלי ניר: היתה לנו הצעת חוק פרטית “הזכות למים” שתאסור ניתוקים באופן גורף. היא לא הגיעה להצבעה כי ועדת שרים הפילה אותה.

 

בעולם: לפני הקמת תאגידי המים, לא הוטל מע”מ על מים. בארה”ב, בריטניה ואוסטרליה אין מע”מ או מס אחר על מי אספקה. באירופה מטילים מע”מ על מים, אולם עקב הרגישות המיוחדת לגבי מים שיעורי המע”מ במקרים רבים נמוכים מהמע”מ הרגיל. בהולנד,

למשל, המע”מ על המים הוא 6 אחוז לעומת שיעור כללי של 21 אחוז ובגרמניה 7 אחוז במקום 19 אחוז. בהתחשב בשיעור העוני בישראל, אין כל הצדקה שיוטל מס רגרסיבי זה על מים.

טלי ניר: עשיתי מחקר ורוב גורף של המדיניות המערביות היום לא מנתקות מים.

 

כמה תאגידי מים? נכון לשנת 2013 פועלים בישראל 55 תאגידי מים וביוב המשרתים כ-6 מיליון אזרחים בכ-130 רשויות מקומיות, מתוך 184 רשויות. החוק אינו חל באיו”ש, על מועצות אזוריות ועל אגודות מים (מתוך אתר רשות המים, 28/8/13.(

הפרטה? מטרות ההפרטה: כיום, תאגידי המים הנם בבעלות הרשות המקומית, אך החוק מאפשר העברת הבעלות בתאגיד לידי ידיים פרטיות. מטרות החוק משלבות מטרות ציבוריות של העלאת רמת השירות, עם מטרות המעודדות את התפתחות המגזר הפרטי כגון: שיתוף משקיעים פרטיים בבעלות ובחלוקת רווחים. למרות המטרות המשולבות בחוק, הרפורמה במשק המים הוכרה בבית המשפט העליון כמהלך של הפרטת משק המים, נוכח העובדה כי התפיסה התאגידית של שירותי המים עוצבה על-פי עקרונות כלכליים-עסקיים מובהקים ו”אינם כבעבר שירות ציבורי הניתן ללא כוונות רווח”. (נחום בן אליה, משק המים התאגידי החדש: האם הרפורמה הוכרעה? האוניברסיטה העברית, 2009).

 

הסיבות לרפורמה של 2001: רשות המים, הגוף הממשלתי המפקח על משק המים, קבעה שמצבו של משקי המים והביוב בתחומיהן של הרשויות המקומיות היה רחוק מלהיות סביר ובא לידי ביטוי באובדן של עשרות מיליוני מ”ק מדי שנה, ההשקעות נמוכות בתשתית מים וביוב ושיעורי הגבייה היו נמוכים מאד בעיקר בקרב היישובים החלשים.

על מנת לתקן מצב זה, הוחלט להנהיג רפורמה, אשר במסגרתה חוקק חוק תאגידי מים וביוב, 2001 אשר מחייב את הרשויות המקומיות להעביר את סמכויותיהן לידי חברה מקצועית.

המטרות העיקריות אשר עמדו מאחורי חקיקת החוק, היו יצירת “משק כספים סגור” בתחום המים והביוב, אשר יבטיח את יעוד ההכנסות מאספקת שירותי מים וביוב להשקעה בשיקום מערכות המים והביוב, תחזוקתן והפעלתן, אפשור גיוס הון לצורך השקעות בפיתוח משק המים והביוב העירוני, יצירת בסיס איתן להפרטת התאגידים והבאת משק המים והביוב לניהול עסקי מקצועי ובכך השגת שיפור באיכות השירות לצרכנים.

רשות המים אשר הובילה את המהלך טוענת כי במסגרת הרפורמה, לאור הניהול המקצועי של התאגידים, שוקמו תשתיות מים וביוב רבות, הושקעו כספים רבים בבינוי תשתיות חדשות, שופרה הגבייה באופן מהותי וצומצמו אובדני המים באופן ניכר.

 

עתירות לבגצ: בשנת 2013 הוגשו שלוש עתירות לבג”ץ, בטענה שניתוק המים על-ידי תאגידי המים נעשה בחוסר סמכות. מכיוון שכבר חלפו שנים רבות וטרם נקבעו הכללים, הרי שפעולת ניתוק מים כיום מתבצעת בחוסר סמכות.

 

הטיעון: 1. מים זה זכות יסוד. לא יתכן שמי שחסר אמצעים כלכליים לא יהיו להם מים. יש לקבוע אוכלוסיות חסינות מניתוק-  נכים, קשישים סיעודיים. במסמך רשות המים לא הכניסו את המשפחות שחיות בעוני.

 1. אתיקת הפרטת המים כזכות יסוד: לתאגיד המים ולעובדיו בעיית נאמנות כפולה: כמוגדר בחוק ובפסיקה, אספקת המים הנה מטרה ציבורית, אך מנגד מטרת התאגיד הנה השאת רווחי בעליו. כך נוצר מצב שלניגוד עניינים מובנה ובעיית נציג כפולת פנים. בית המשפט כבר נדרש לנושא זה בבג”ץ הפרטת בתי הסוהר וציין כי: “בקבלו סמכות הפעלה של כוח שלטוני, הגורם הפרטי אינו מנותק מחשש לניגוד עניינים ממשי בפעולותיו. … שיקולי כדאיות ועשיית רווח פרטי זרים הם באופן מוחלט לתורת האיזונים… החדרת גורמי כדאיות למיניהם אל תוככי שיקולי השימוש בכוח טומנת בחובה פוטנציאל לפגיעה ממשית.” התאגיד, בהיותו זה שמיישם את נוהל הניתוקים, מחליט את מי לנתק, מתי, כיצד ובמי להתחשב. בכך, מוקנה לו שיקול דעת מהותי ורחב, העולה כדי האצלה פסולה.
 2. לא כלכלי: אופי הפרטת משק המים בישראל יצר מציאות לא יעילה מבחינה כלכלית, מאחר שהתאגידים פועלים בו כ”מונופולים אזוריים” אשר כלפיהם כוחות השוק הקלאסיים אינם אפקטיביים. התאגיד פועל באזור פעילות מוגדר, ולכן אינו יכול לחתור להרחבת מעגל לקוחותיו מאחר שאלו משויכים לאזור פעילות של תאגיד אחר, הפועל כמונופול באזורו. במצב זה, על-מנת להשיא רווחיו, על התאגיד לפעול בכל דרך כדי להגביר את עומק הגבייה, ולא רק להתייעל בדרך פעולתו. מכאן גם עולה, כי בשיקולים הסוציאליים שמכתיב הנוהל לבחירה בין אמצעי הגבייה הקיימים, מתערבים בהכרח שיקולי רווח. (עו”ד ערן נריה ועדי ניר בנימיני, מרץ 2014)

 

חשמל

טלי ניר: במה שנוגע לזכות לחשמל, המצב עדיין אינו כה אופטימי – נושא הניתוק של משקי הבית מהחשמל אינו מוסדר כהלכה בחקיקה, ואינו כולל הגנה על אוכלוסיות פגיעות כגון קשישים או אנשים עם מוגבלויות. בשנה האחרונה ביצעה חברת החשמל כ- 60,000 פעולות ניתוק מאספקת חשמל של צרכנים פרטיים (ובממוצע, כ-5000 בחודש). בחודשים האחרונים, בעקבות פניית האגודה, החלה רשות החשמל בתהליך קביעות אמות מידה חדשות להגבלה או ניתוק אספקת החשמל בגין חוב, אבל אנחנו עדיין לא יודעים מה הם יכללו.

 

רשות משק החשמל הכתיבה כללים מאד מצומצמים למי מותר לנתק. יש להודיע 7 ימים מראש ואז אפשר לנתק. חברת החשמל הכתיבה לעצמה אוכלוסיות שהם לא מנתקים. למשל חולה דיאליזה לא מנתקים. את הרשימה המלאה של האוכלוסיות הללו חברת החשמל מסרבת להעביר, מתוקף טיעונים עיסקיים (במידה ומידע זה יחשף, אזי יעשה בו שימוש לרעה). פנינו להסדרה. שהמדינה תקבע את הקריטריונים. עברו 5- 4 חודשים והם לא עשו כלום. אז אנו מגישים עתירה לבגצ.

 

הרי אם את לא משלמת ארנונה- לא מפסיקים לאסוף את הזבל. עושים עיקולים. מדובר בזכות יסוד. כנ”ל חינוך ובריאות- מי שלא שילמו, עדיין יקבלו שירות.

 

מכתב האגודה האגודה לסילבן שלום

 

“פעולת הניתוק היא פעולה אחרונה שמבוצעת ולפניה מבוצעות פעולות רבות שמטרתן להימנע ככל שאפשר מניתוק החשמל, כגון מתן תזכורות על החוב, פניות לחייבים, נסיונות להגעה להסדרי תשלום, פריסת חובות, התקנת מונה תשלום מראש או נתיך מוקטן. כל הפעולות מבוצעות בשיקול דעת וברבים מהמקרים נעשים הסדרים שמונעים את הניתוק. […] לחברת החשמל כ – 2.6 מליון לקוחות להם נערכים כ – 16 מיליון חשבונות בשנה, ולמרות זאת במהלך 12 החודשים האחרונים בוצעו כ- 60,000 פעולות ניתוק בלבד, שהם פחות מ – %0.4 ממספר החשבונות בשנה. […]חברת החשמל מוסמכת לנתק את החשמל למי שאינו משלם את חובותיו […]חברת החשמל אינה רשאית לקבוע כי לקוחות נזקקים יקבלו פטור מלא מתשלום בגין צריכת חשמל.

קביעה שכזו יכולה להתבצע רק באמצעות חקיקה, אשר תקבע את המקור לתשלום. יצויין כי ישנה

התנגדות של משרד האוצר להצעות חוק שביקשו לאסור על ניתוקים בגין חובות לקבוצות נזקקות.

לפיכך, כל עוד לא נקבע אחרת בחוק, חברת החשמל אינה רשאית למחול על חובות ואינה רשאית לספק חשמל מבלי לגבות תמורה עבורו. אין מחלוקת שמדובר בחובות על מוצר שסופק, ואין מוצרים, אף לא מוצרי מזון בסיסים, אשר מסופקים ללא תשלום לנזקקים. בנוסף, הצעת האגודה לגבות את החובות בדרכים אחרות, בפועל משמעותה ויתור על החובות, שכן הליכים אלו לא יובילו לגביית התשלום, וחברת החשמל אינה רשאית להמשיך ולספק חשמל בידיעהשלא תוכל לגבות את התמורה עבורו. נציין כי בשונה מגופים אחרים, חברת החשמל אינה רשאית לגבות חובות באמצעות דרכי הגביה הקבועות בפקודת המסים )גביה(. כידוע, מדינת ישראל הכירה בקושי של אוכלוסיות נזקקות לשלם עבור החשמל, באמצעות קביעה בחוק של תעריף חברתי מוזל הניתן לתשע קבוצות זכאים שונות שהוגדרו על ידי המדינה כגון מקבלי הבטחת הכנסה, ניצולי שואה, נכים, קשישים העונים להגדרות שנקבעו, וכן נקבע בחוק היקף ההנחה. זהות האוכלוסיות הזכאיות נקבעה בחוק, וחברת החשמל אינה רשאית לשנות ולהרחיב את הקבוצות ללא שינוי חקיקה. נציין כי ישנם כ- 243,000 צרכנים )יותר מ – 10% מהצרכנים הביתיים( אשר מקבלים את התעריף החברתי, וכן כי חברת החשמל נמצאת בקשר ישיר ושוטף עם המוסד לביטוח לאומי, הרשות לניצולי שואה ומשרד הביטחון, וכל פניה לקבלת זכאות נבדקת לגופה.  (מכתב מחברת חשמל לאגודה, 13.11.14)

popular personal essay writers for hire usa buy astronomy presentation write my religious studies thesis statement help me write professional phd essay on trump esl dissertation results writing for hire best custom essay ghostwriter for hire for college best admission essay writers service au professional dissertation hypothesis proofreading services for college professional masters blog post topic custom academic essay editor for hire for mba top curriculum vitae editing service au help with my custom critical thinking online pay to write cheap admission essay best blog post writing services cheap paper ghostwriters services for university professional homework writer website gb top dissertation hypothesis editing services uk custom essay ghostwriter for hire for university esl problem solving editor site us type my classic english literature report help me write custom reflective essay esl critical analysis essay proofreading for hire ca cheap curriculum vitae ghostwriting site us best reflective essay ghostwriters websites for mba top dissertation hypothesis editor sites usa cheap content editing for hire for college popular report ghostwriting services usa popular admission essay editor services usa descriptive essay writer site uk custom dissertation abstract editing sites cheap research proposal editing service usa best school essay writers service online cheap college cheap essay advice buy english report professional blog editor website for masters professional dissertation ghostwriting websites online esl case study ghostwriting service us pay to do top problem solving online cheap critical analysis essay proofreading sites for college cheap article review ghostwriters sites uk soft shell lobster top article ghostwriting websites au custom creative essay writing service gb popular blog post ghostwriter site for university top expository essay writers websites custom university essay editing sites for university cheap mba admission essay ideas do my human resource management creative writing dissertation ghostwriter websites au professional speech editor websites for masters best writing service online esl analysis essay writer website uk professional school homework assistance best dissertation methodology writing for hire for phd best literature review ghostwriting websites for phd popular application letter writing websites for college esl letter writer website gb top definition essay writer site best creative writing writers sites online popular biography editor sites for university culture essay writing for hire best cover letter ghostwriter website for mba top presentation ghostwriting services usa professional dissertation methodology proofreading services for college esl blog post writers sites for masters esl speech editor website usa popular university essay ghostwriting sites for phd professional dissertation methodology writers websites for masters cheap papers writing service gb top papers writer sites for phd esl descriptive essay editor sites for university top home work writer website for university top dissertation results editing service for mba popular thesis proposal writers for hire online cheap definition essay ghostwriter services usa professional scholarship essay editor site us esl bibliography editing site online type my family and consumer science curriculum vitae cheap expository essay proofreading for hire critical analysis essay proofreading services au law essay sample top personal statement editor site buy professional letter top academic essay ghostwriters service for school popular blog ghostwriters sites us best mba essay writer sites ca reflective essay for university write my engineering application letter cheap masters essay writers services for mba professional presentation ghostwriter website ca ancient egyptian paper best admission essay writing websites for university custom thesis writer for hire us custom reflective essay ghostwriter service for school popular college essay ghostwriter site online custom definition essay writing for hire gb write environmental studies bibliography popular essays ghostwriter site uk cheap assignment ghostwriters service for mba custom paper writing sites gb pay to write admission essay on lincoln professional personal statement proofreading websites for masters cheap scholarship essay writing sites ca top content ghostwriting service gb popular analysis essay editing website online esl report writing service for mba help with my ancient civilizations dissertation chapter top problem solving ghostwriters site online popular course work ghostwriters website for university best definition essay ghostwriter site for university cheap analysis essay writer service for school help with trigonometry dissertation methodology custom editor service for masters preschool child observation report pay to do communication term paper pay to do health course work popular essays ghostwriting for hire online esl thesis proposal writing websites for mba type my top best essay professional research paper ghostwriter service usa professional research proposal proofreading service esl dissertation proposal ghostwriter service for university popular creative writing ghostwriter websites ca best blog ghostwriting site for college best content writer service gb professional presentation ghostwriting site uk esl university dissertation chapter example popular mba essay writers sites online popular dissertation introduction ghostwriters site au liberal view on poverty order top scholarship essay on usa top scholarship essay proofreading service ca top annotated bibliography writers for hire for phd cheap mba dissertation methodology examples the buried life summary popular argumentative essay writer sites for masters best research proposal editor sites for phd professional research proposal proofreading websites usa top papers editor sites uk esl biography proofreading service us cheap college cover letter samples popular college creative writing examples pay for custom problem solving online personal proofreading service au custom dissertation abstract writers websites online cheap research paper writing site online best bibliography editing services gb hamlet comic relief top university biography topics top scholarship essay writers website gb esl term paper editor website for masters top term paper ghostwriters services us esl admission essay writers for hire for university personal statement editor for hire online top blog writers site au cheap paper editing services for college business essay writer sites top speech editing for hire us pay for my custom reflective essay on donald trump cheap dissertation chapter writers websites for school professional report ghostwriter service for college best admission paper ghostwriting services for masters custom blog editor site for mba julius caesar paper help with my esl persuasive essay on civil war custom thesis writing service for university custom scholarship essay writer services ca a seperate peace theme write esl expository essay on usa community identity stability best movie review ghostwriters sites for university custom article review editing websites for school pay for professional rhetorical analysis essay on brexit community essay sample top resume ghostwriting site for phd esl article review writing services ca best book review proofreading website for mba custom thesis writing site au popular admission paper ghostwriter website au best book review editing websites usa cheap homework editor website for university cheap cover letter writer websites for mba just lather esl university academic essay example esl paper editing services ca best university cv example pay to write popular admission essay on lincoln professional research paper editing sites online top case study ghostwriter site for college top speech ghostwriting website for mba professional speech writing website for university custom course work proofreading for hire for college professional dissertation methodology editor for hire for masters popular rhetorical analysis essay proofreading service au critical essay ghostwriting for hire uk help with my esl custom essay on usa popular dissertation hypothesis ghostwriter for hire for mba best thesis ghostwriters service for mba pros of racial profiling custom critical analysis essay ghostwriting site usa pay to get phd essay on usa cheap cv ghostwriters for hire usa esl research proposal ghostwriting service gb write me esl book review esl best essay proofreading site help me write shakespeare studies cover letter help me write best critical essay on presidential elections professional cv ghostwriting sites for mba write my best bibliography online best masters thesis advice top analysis essay writers website for university website review essay best analysis essay writer site for university pay for my professional creative essay on presidential elections custom content writing sites au best reflective essay ghostwriting for hire usa professional curriculum vitae editor website au esl dissertation chapter writer websites usa custom phd biography topic cheap phd curriculum vitae advice popular book review ghostwriter service for university write top business plan online blog ghostwriters sites online esl university assignment sample custom essays ghostwriters for hire for school custom essay ghostwriters service top persuasive essay ghostwriting service for school custom reflective essay editor websites ca top academic essay writers service for phd best writer site au professional dissertation proposal writers service for college top admission essay editor for hire for school best dissertation results editor service for mba popular rhetorical analysis essay editor site au cheap phd essay ghostwriters website for university custom scholarship essay writing service usa blog post ghostwriters service au best phd essay ghostwriter website for school cheap biography writers website us custom argumentative essay proofreading websites for mba cheap mba business plan topics help writing life science thesis write medicine letter popular academic essay ghostwriting services au pay to do popular phd essay on presidential elections professional admission paper ghostwriting for hire gb professional content writers sites for school help me write best masters essay on lincoln esl course work ghostwriter site uk popular article ghostwriter for hire for phd custom critical essay ghostwriting sites uk scholarship editor website usa mom is best popular blog post ghostwriter sites au cheap academic essay writer service au cheap scholarship essay writers services au cheap dissertation writing for hire usa top thesis proposal ghostwriter service gb professional academic essay ghostwriting service for university dissertation abstract writing for hire gb popular content writer website au esl annotated bibliography writers website uk best critical analysis essay writers services for university custom dissertation results editing websites for masters love in la sparknotes top biography writing for hire uk best academic essay ghostwriters site for university top report ghostwriters service for college popular dissertation introduction writer services for masters professional best essay editor services us popular article review ghostwriters services for college custom personal essay on usa custom thesis proposal ghostwriters websites for mba top annotated bibliography proofreading service for university best critical analysis essay writing website ca popular dissertation abstract ghostwriting services us popular blog writing websites best school essay writing sites for masters pay to write art & architecture bibliography top research paper writers website for phd top literature review ghostwriter website gb cheap college movie review socialization and culture top letter editing site au top dissertation results writers sites for school popular cv editing site for university popular thesis writing websites au best creative essay ghostwriting service online cheap literature review editor site au custom college course work example help me write popular creative essay on hacking top academic essay ghostwriter service best critical thinking editor website us professional masters expository essay help best rhetorical analysis essay ghostwriting services uk popular expository essay writer service for school professional homework proofreading website for mba cheap article editing site for college popular school cv examples logic essay ghostwriting site professional mba dissertation proposal esl dissertation ghostwriter services for phd phd essay on history best dissertation methodology ghostwriter website au popular book review proofreading site for university popular course work ghostwriter website usa cheap creative essay ghostwriting for hire for phd esl creative writing writing for hire for school elvis presleys wife cheap dissertation hypothesis ghostwriting for hire for university what are western religions top blog ghostwriting sites ca help writing best analysis essay on hillary cheap dissertation proposal writing for hire au help with custom admission paper buy shakespeare studies thesis top critical essay editor service online esl expository essay writers site custom personal essay editor service for school popular blog ghostwriter sites au type my professional critical essay on shakespeare custom persuasive essay writing sites us esl paper editing site us pay to write health speech cheap essays writers website usa esl university essay ghostwriting website for phd cheap best essay writer services gb cheap scholarship essay proofreading website for phd help with best literature review online custom creative writing writers service au professional annotated bibliography ghostwriter services ca dissertation chapter ghostwriter sites us professional dissertation proposal writer website for mba literature review writers services ca order classic english literature resume persuasive editor services us popular best essay writing for hire for university rhetorical analysis ghostwriter websites au top curriculum vitae proofreading service gb professional research proposal proofreading site for masters popular business plan ghostwriting site for college custom university essay ghostwriting website for mba type my women and gender studies creative writing best mba essay ghostwriters for hire us cheap phd essay ghostwriter service best dissertation abstract ghostwriting website for phd esl speech proofreading sites for school custom argumentative essay editing site for mba custom school letter assistance best dissertation conclusion editor websites for phd do my custom masters essay on shakespeare esl curriculum vitae editor service custom academic essay writing for hire au type my custom academic essay on usa professional critical thinking ghostwriters site for masters esl book review writers websites au professional creative essay ghostwriter websites for university pay to write investments admission essay physics writing websites top critical thinking writers sites ca case study ghostwriter site ca professional presentation ghostwriter site for school cheap argumentative essay editor websites for school popular course work ghostwriters website uk top course work ghostwriter service for school help writing statistics dissertation conclusion popular personal essay writing services online life science essay writers for hire custom thesis proposal writer services uk esl bibliography ghostwriting service cheap university business plan topic best dissertation results editor service ca cheap curriculum vitae editor sites for school best biography editor website au professional argumentative essay writing service top book review writer websites for school popular dissertation ghostwriter site usa custom phd essay ghostwriter website top college essay ghostwriter site online esl blog ghostwriter websites online best best essay writers services us buy logic cover letter professional scholarship essay ghostwriting for hire for university help writing film studies cv esl proofreading website au pay for tourism bibliography top annotated bibliography writing website uk business analysis paper popular rhetorical analysis essay writing websites for phd an image of africa meaning of true friendship cheap cover letter ghostwriters services popular dissertation ghostwriters site usa write me ancient civilizations movie review order world literature book review professional admission essay proofreading website uk popular course work ghostwriter sites for university biography proofreading for hire online ahab in moby dick nature vs nurture research paper custom college dissertation ideas cheap school annotated bibliography advice best course work ghostwriter for hire uk esl article review editing for hire for mba custom definition essay writing site for phd pay to write anthropology article review professional phd dissertation sample cheap book review writer websites custom dissertation results ghostwriter for hire us pay to write communication book review popular article ghostwriter sites online esl speech proofreading website for phd cheap essays writers services au professional masters essay ghostwriting service for phd top business plan writing services for university best curriculum vitae writing website au professional university admission essay advice popular expository essay ghostwriter websites pay to get theater studies dissertation results popular custom essay ghostwriter website for masters custom application letter editing websites for college symbols in the metamorphosis professional thesis proposal ghostwriter service for school popular mba term paper topic breathing underwater sparknotes great depression essay introduction earth science ghostwriters sites cheap personal statement writing services for college custom speech ghostwriting website us dissertation writing services gb popular home work ghostwriters services usa custom descriptive essay writing websites usa professional blog post writers sites for mba popular letter proofreading services for college pay to write custom academic essay on usa best blog editing sites for phd esl admission paper proofreading services uk professional dissertation chapter ghostwriting websites for masters cheap university essay ghostwriter site au custom papers editing site for mba top university essay proofreading website ca help with top dissertation conclusion esl dissertation conclusion editor site au popular blog post writer site for masters esl scholarship essay writers services custom business plan ghostwriter website online esl essays proofreading for hire for mba professional thesis statement writer site uk best article ghostwriters sites ca united methodist communion order earth science admission essay professional personal statement proofreading service for school custom problem solving writers services for school professional homework ghostwriter website ca college ghostwriting websites au logic writing site popular best essay editor services au cheap bibliography ghostwriter for hire uk best report editor site au cheap thesis proofreading site gb professional thesis statement ghostwriter services gb my personal philosophy professional report editing service for university custom ghostwriters website for masters popular scholarship essay proofreading sites usa help me write top blog online top thesis statement writer websites for university cheap assignment ghostwriter services top research paper proofreading site for college cheap research proposal ghostwriter websites online best academic essay proofreading services au pay to get english dissertation hypothesis cheap dissertation abstract ghostwriters sites professional phd resume assistance help with music thesis proposal buy human resource management admission paper professional blog post writer for hire ca best college curriculum vitae samples esl paper ghostwriter service best best essay writing for hire for phd write me best analysis essay online cheap application letter writer sites for mba custom rhetorical analysis essay editing site for college professional problem solving proofreading service for phd esl blog post editing site au reflective editing sites usa esl dissertation conclusion proofreading sites au help with my music home work communication writers services professional phd dissertation hypothesis advice help with my top masters essay on hacking best term paper ghostwriter service for school cheap curriculum vitae editing sites for mba pay to do popular school essay on trump help me write esl university essay on brexit custom research paper writing website gb esl academic essay proofreading for hire top argumentative essay writing services usa popular argumentative essay proofreading for hire for university pay to do history annotated bibliography

EOI - Web Like This!