Lili.org.il

מיזם מוניטורינג למען אכיפת החלטות ממשלה

תחקיר בעבור הפינה החברתית של עושים סדר חדש

כתבה לילי בן עמי, 26.10.15

 

מרואיינת נועה רוזנפלד, מנהלת תחום הממשל במרכז להעצמת האזרח, המנהלת את מיזם המוניטור.

 

רוב ארגוני החברה האזרחית הפועלים למען חברה צודקת יותר ולשינוי מדיניות עושים זאת באמצעות לובינג קידום חקיקה. עמותת המרכז להעצמת האזרח נבדלת בכך שבחרה לפעול באמצעות וידוא אכיפה. דהינו מוניטורינג אחר ישום החלטות ממשלה ואכיפת חוקים. בשנה האחרונה 30 סטודנטים מלגאיים ניטרו 45 החלטות ממשלה וחשפו מידע שהוליד כותרות ובדק בית. עכשיו הם פרסמו קול קורא לגיוס המחזור השני של 50 מלגאים, לקראת הרחבת הפעילות. 

 

החשיבות של הפרוייקט:

 1. אכיפה אזרחית: בישראל משרדי ממשלה לא נוהגים לפרסם לציבור דין וחשבון- מה נעשה ומה לא נעשה. זאת על אף שיש רשות מבצעת חזקה מאד, יחסית לרשות מחוקקת חלשה.
 2. איתור בעיות רוחב / חסמים ליישום החלטות ממשלה, וגיבוש תובנות מערכתיות. לדוגמא העדרו של מנגנון הכרעה ממשלתי במקרה של ויכוח בין שני מנכלי משרדי ממשלה. אין הסכמה אז אין ביצוע (כמו העברת הגיל הרך ממשרד הכלכלה למשרד החינוך; או עידוד השימוש בתחבורה ציבורית באמצעות ועדה בינמשרדית, שם חלה מחלוקת ולכן 40 מליון ש”ח לא נוצלו. או ההחלטה למעבר צהל לנגב שדורשת פתרונות תחבורתיים, היה ויכוח בין משרד הבטחון שדרש רכבת ומשרד התחבורה והאוצר מתעקשים על אוטובוסים ושאטלים. לכן הפתרון התחבורתי מתעכב.
 3. הישגים נקודתיים וחשיפת כשלים: תחקיר גלצ על רכישת דירות לדיור הציבורי בנגב. דה מרקר על הפעלת המסלקה הפנסיונית. דה מרקר על ההחלטה לחיזוק מבנים נגד רעידות אדמה (תמ”א 38) ואי תקצוב הפריפריה.

 

נושאי המעקב (ר’ נספח): החלטות וחוקים שנבחרו למעקב הינם בעלי נופך ציבורי ויישומי ועוסקים במדיניות הממשלה במגוון רחב של נושאים, בינהם: חיזוק לימודי היסוד, תוכנית הסיוע לניצולי השואה, יבוא מזון להוזלת יוקר המחייה, טיפול במונופול המלט, עידוד שימוש בתחבורה ציבורית וקידום הרפורמה בהון אנושי בשירות המדינה,  יבוא מזון להוזלת יוקר המחיה, קידום שילובם של יוצאי אתיופיה, טיפול במונופול המלט, קיימות, יוקר מחיה, הפחתת בירוקרטיה ורגולציה, שוק האשראי, קידום נשים בשירות המדינה, פיצויים לעובדי צוק איתן, פיתוח הנגב ומעבר צהל לנגב, חוק רשות השידור, חוק המזון – פרסום מחירים באינטרנט, לימודי ליבה ושוויון בנטל, זכויות ערביי ישראל.

כלי מעקב: המידע במוניטור מושג באמצעות מידע גלוי (פרסומים ממשלתיים, הודעות לתקשורת, פרוטוקולים), מחקרי אקדמיה ומכוני מחקר, שיתופי פעולה עם גורמים בחברה האזרחית ובפניה למשרדי הממשלה באמצעים שונים: החל מיצירת פגישות אישיות גם גורמי מקצוע ועד הגשת בקשות חופש מידע.

שיתוף פעולה עם משרד הממשלה (דוברות, יועץ משפטי, גורם במשרד), חוק חופש המידע, קריאת פרוטוקולים באתרי האינטרנט של המשרדים, שותפים באקדמיה וארגוני מגזר השלישי.

 

המלגאים: המוניטור פרוייקט בן שנה. 30 סטודנטים העושים המעקב אחר 45 החלטות ממשלה. בשנה הקרובה 50 סטודנטים.  הסטודנטים עברו הכשרה וקיבלו החלטה לעקוב אחריה. בסיום מעקב מתפרסמים דוחות באתר המרכז ונשלחים לגורמים רלוונטים בממשלה ולתקשורת.
המלגה על סך 5000 ₪ היא בהיקף של 150 שעות שיינתנו במהלך 10 חודשים מחודש נובמבר ועד אוגוסט ומיועדת לסטודנטים מאוניברסיטת תל אביב וגם (סמינר הקיבוצים והאקדמית תל אביב יפו).
ההכשרה כוללת תכנים על אופן עבודת הממשלה, חסמים בפני יישום מדיניות בדגש על תקציב, נושאי כוח אדם, חסמים משפטיים ובעיות הקשורות למכרזים והתקשרויות. כמו כן, ניתנים תכנים הפורסים בפני הסטודנטים את הכלים העומדים בפני החברה האזרחית למעקב אחר הממשלה. לאחר ההכשרה, מתחילים התחקירנים במעקב אחר החלטות פרטניות ובעבודה על המערכת האינטרנטית שפיתח המרכז לצרכי מעקב.

 

דוגמא לחשיפה:

דוגמא 1: החלטת ממשלה תמ”א 38 חיזוק מבנים נגד רעידות אדמה- שיפוץ בניין על חשבון קבלן להוסיף לו מעלית ושיפוץ הלובי וחיזוק המבנה נגד רעידות אדמה והוספת 2 קומות למעלה. לכן לעשות את זה במרכז, ת”א למשל, זה כדאי יותר כלכלית. אין עדיפות לאיזורים. החלטת ממשלה ביקשה לפתור את עניין איזורי הביקוש וקבעה כי כספי שיקום שכונות יועברו לתמא 38 (כלומר השיפוץ יעשה לפי נהלי תמא 38). שנית, משרד הבינוי והאוצר יקימו קרן ממשלתית 102 מליון שח למימון פרוייקטים של תמא 38 בפריפריה. מאוחר יותר דרגים מקצועיים החליטו שאין צורך בכך ובפועל ביטלו את החלטת הממשלה.פורסם בדה מרקר.

דוגמא 2: במסגרת החלטת ממשלה של מעבר צהל לנגב ורכישת דירות לדיור ציבורי- הקצו סכומים נמוכים מדי ולכן לא רכשו את הדירות כלל. פורסם בגלצ לפני חודש וחצי. בזכות המוניטורינג זה הגיע לראשונה לידיעת ראשי הרשויות שהחלו לטפל בזה.

 

איך נבחרות הצעות ההחלטה והחוקים שעליהם נעשה המוניטורינג?

אנו בוחרים למוניטור מגוון החלטות, מתוך קשת של נושאים בהן עוסקת הממשלה. חשוב לנו לנסות ולנטר פעילות של כלל משרדי הממשלה. כל ההחלטות במוניטור הינן בעלות פן פרקטי, יישומי, בעלות נגיעה לאזרח. פרמטר נוסף הוא מועד קבלת ההחלטה – לא ניתן לנטר החלטה מלפני 10 שנים או החלטה שעברה אתמול בבוקר. על מנת לבחון היטב תהליכי יישום אנו בוחרים החלטות מלפני שנה, שנתיים, שלוש. במקרים מסויימים נבחר גם החלטות מלפני 4-5 שנים, אך רק אם יש החלטות חדשות יותר שמתקשרות אליהן.

האם דבר כזה נעשה ע”י עוד גופים/ארגונים בארץ?

עד כמה שידוע לנו אין אירגון אזרחי נוסף שעוקב באופן שיטתי וקבוע אחרי עבודת הממשלה. כמובן שישנם אירגוני סנגור בחברה האזרחית או במגזר העיסקי שעוסקים במעקב אחר רגולציה או באופן בה מתנהלת המדיניות בתחומם, אך המעקב הוא לא שיטתי, ולא קיים האספקט של דיווח המידע על יישום הנושא לציבור.

במסגרת המוניטור, אנו מציעים לאירגונים שונים לקיים איתנו שיתוף פעולה סביב מעקב אחר החלטות מסויימות. כך למשל השנה עקבנו יחד עם “חיים וסביבה” – ארגון הגג של ארגוני הקיימות, אחר 3 החלטות הנוגעות להפחתת פליטות גזי חממה. בשנה הקרובה, נעקוב יחד עם מרכז מוסאוא לזכויות האזרחים הערבים אחר החלטות שונות העוסקות בפיתוח כלכלי של מגזרי המיעוטים בישראל (דרוזים, בדואים, צ’רקסים, ערבים).

 

 

נספח

 

המרכז הישראלי להעצמת האזרח הינו עמותה הפועלת בתחומי הממשל, ועוסקת באפקטיביות המגזר הציבורי ויכולות הביצוע של הרשות המבצעת. המרכז מתמקד בתהליכי יישום מדיניות, ובהיבטים שונים הקשורים לתפקוד הממשל ויכולתו לממש להוביל שינויים לטובת הציבור. במסגרת זו, מפעיל המרכז את מיזם ״המוניטור״, הכולל מעקב וניטור אזרחי אחר יישום החלטות ממשלה וחוקי כנסת והנגשתם לציבור. ״המוניטור״ מסייע בהבנת תהליכי ממשל ויישום מדיניות באמצעות יצירת תשתית ידע רחבה, אמפירית ואינטגרטיבית של תהליכי יישום ההחלטות. מטרת ״המוניטור״ היא לקדם את טיוב עבודת הממשל בישראל ולהגביר את ההיכרות והמעורבות האזרחית בתחומי העשייה של המגזר הציבורי.

 

“מוניטור” אזרחי לביצועי ממשל – מעקב ובקרה אחר החלטות ממשלה וחוקי כנסת: המוניטור” הינו מיזם אזרחי-ציבורי של המרכז להעצמת האזרח, שמבצע מעקב וניטור של יישום החלטות ציבוריות. המוניטור נועד לייצר תשתית ידע רחבה, אמפירית ואינטגרטיבית שתדע להצביע על חסמים וכשלים ביישום ההחלטות. מטרתו של המוניטור היא לטייב תהליכי יישום מדיניות במערכת הציבורית באמצעות מעקב ובקרה אזרחית. הנחת היסוד היא כי חיזוק העיסוק הציבורי, התקשורתי והפוליטי בהיבטי הביצוע של החלטות ציבוריות, תוך יצירת פלטפורמה אפקטיבית למעקב ובקרה יביאו למעורבות אזרחית של ארגונים, קבוצות ופרטים בטיוב הממשל. מייזם המוניטור מוקם על רקע המשבר המתמשך ביחסי האמון שבין האזרחים למערכת הציבורית והפוליטית ושם לנגד עיניו את הצורך לטפל בתפקוד הממשל, בדגש על כשלי יישום, אי יכולת ביצוע וחולשת “הצנרת”.

 

בתקשורת: מוניטור המסלקה הפנסיונית (ממש משבוע שעבר):  http://www.themarker.com/markets/1.2757863

מוניטור על הקמת קרן אשראי למימון תמ”א 38: http://www.themarker.com/realestate/1.2635768

מוניטור על התכנית למען יוצאי אתיופיה: http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4653778,00.html

מוניטור על מצבם של ניצולי השואה: http://www.mako.co.il/news-channel2/Economy-Newcast-q2_2015/Article-7bb4d02aa53cc41004.htm

 

 

רשימת 45 החלטות וחוקים  שעליהן נעשה  מוניטור אזרחי לביצועי הממשל –2014-2015  :

 1. רפורמה בתחום יבוא המזון הרגיל לישראל
 2. קידום הייבוא המקביל של מוצרי מזון
 3. פיתוח והעצמה של המועצה המקומית חצור הגלילית
 4. מערכת סליקה פנסיונית
 5. הסרת חסמים ועידוד התחרות בשוק המלט
 6. עידוד התחרות בשוק הצמנט
 7. ייעול ההליך השיפוטי בבתי המשפט
 8. קידום פעילות הממשלה והמגזר הפרטי לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה
 9. צמצום האלימות נגד סגלים רפואיים
 10. פרסום היתרים ומסמכי התקשרות בין רשויות המדינה לגופים פרטיים
 11. שילוב חרדים ובני מיעוטים בשירות צבאי ואזרחי לצורך שילובם בשוק העבודה וליצירת שוויון בנטל הביטחוני והכלכלי
 12. דוח הועדה לשיפור ניהול ההון האנושי בשירות המדינה
 13. עידוד השימוש בתחבורה ציבורית בקרב עובדים
 14. חוק השידור הציבורי – התשע”ד 14 – 11.8.14
 15. הגברת התחרות והיעילות בכרטיסי חיוב
 16. תכנית לאומית לסיוע ניצולי שואה
 17. הקמת כפרי סטודנטים בנגב ובגליל והרחבתם
 18. הקמת כפר סטודנטים בשדרות
 19. אימוץ עיקרי המלצות הועדה בנושא הגז הטבעי
 20. תוכנית רב שנתית לפיתוח הדרום
 21. מתן פיצוי לעובדים שנעדרו מעבודתם בעקבות המצב הבטחוני בעוטף עזה
 22. צעדים לחיזוק העורף כתוצאה מהצרכים הנובעים ממבצע “צוק איתן”
 23. תכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי עוטף רצועת עזה לשנים 2015-2016
 24. אימוץ המלצות הצוות הבין-משרדי לעדכון התכנית הלאומית לפיתוח הנגב לאור יישום המהלך להעתקת מחנות צה”ל לנגב
 25. גיבוש תוכנית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית
 26. תוכנית עידוד עלייה ממדינות אירופה, היתר לקבלת תרומה ופרויקט לאומי לעידוד עלייה מכלל ארצות העולם
 27. פיתוח יישובי הקבע של מפוני גוש קטיף וצפון השומרון וקידום המעבר לבתי קבע
 28. חוק קידום התחרות בענף המזון התשע”ג-2014 חוק חדש
 29. הגברת התחרות בשווקי החלב ובשר הבקר
 30. קידום ושילוב נשים בשירות המדינה
 31. שיפור כושר התחרות של הספנות בישראל
 32. הפחתת הנטל הרגולטורי
 33. אימוץ המלצות הצוות לשיפור עבודת המטה ויכולות הביצוע של משרדי הממשלה בנושאי תקציב והתקשרויות המשרד הממשלתי (רכש ומכרזים) (וועדת המשילות)
 34. קידום בניה ירוקה בישראל
 35. חיזוק לימודי היסוד ומערכת החינוך הרישמית –ממלכתית
 36. שימוש בקנביס למטרות רפואיות
 37. תוכנית לאומית למניעת התאבדויות
 38. קידום מדיניות לאומית כוללת לחידוש ופיתוח המרחב העירוני
 39. ייעול מנגנוני הפיקוח על המחירים
 40. תיעדוף שירות לאומי של אנשים עם מוגבלות ועידוד תעסוקתם
 41. גיבוש תכנית לאומית להפחתת פליטות גזי חממה בישראל
 42. מדיניות הממשלה בתחום הפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים
 43. יישום יעדי הממשלה לייצור חשמל ממקורות מתחדשים – דיון בעררים על החלטת ועדת השרים לעניין קידום, פיתוח ויישום אנרגיות מתחדשות
 44. חיזוק שיתוף הפעולה הכלכלי עם סין
 45. תכנית לקידום והרחבת הקשרים הכלכליים בין ישראל לסין

 

popular personal essay writers for hire usa buy astronomy presentation write my religious studies thesis statement help me write professional phd essay on trump esl dissertation results writing for hire best custom essay ghostwriter for hire for college best admission essay writers service au professional dissertation hypothesis proofreading services for college professional masters blog post topic custom academic essay editor for hire for mba top curriculum vitae editing service au help with my custom critical thinking online pay to write cheap admission essay best blog post writing services cheap paper ghostwriters services for university professional homework writer website gb top dissertation hypothesis editing services uk custom essay ghostwriter for hire for university esl problem solving editor site us type my classic english literature report help me write custom reflective essay esl critical analysis essay proofreading for hire ca cheap curriculum vitae ghostwriting site us best reflective essay ghostwriters websites for mba top dissertation hypothesis editor sites usa cheap content editing for hire for college popular report ghostwriting services usa popular admission essay editor services usa descriptive essay writer site uk custom dissertation abstract editing sites cheap research proposal editing service usa best school essay writers service online cheap college cheap essay advice buy english report professional blog editor website for masters professional dissertation ghostwriting websites online esl case study ghostwriting service us pay to do top problem solving online cheap critical analysis essay proofreading sites for college cheap article review ghostwriters sites uk soft shell lobster top article ghostwriting websites au custom creative essay writing service gb popular blog post ghostwriter site for university top expository essay writers websites custom university essay editing sites for university cheap mba admission essay ideas do my human resource management creative writing dissertation ghostwriter websites au professional speech editor websites for masters best writing service online esl analysis essay writer website uk professional school homework assistance best dissertation methodology writing for hire for phd best literature review ghostwriting websites for phd popular application letter writing websites for college esl letter writer website gb top definition essay writer site best creative writing writers sites online popular biography editor sites for university culture essay writing for hire best cover letter ghostwriter website for mba top presentation ghostwriting services usa professional dissertation methodology proofreading services for college esl blog post writers sites for masters esl speech editor website usa popular university essay ghostwriting sites for phd professional dissertation methodology writers websites for masters cheap papers writing service gb top papers writer sites for phd esl descriptive essay editor sites for university top home work writer website for university top dissertation results editing service for mba popular thesis proposal writers for hire online cheap definition essay ghostwriter services usa professional scholarship essay editor site us esl bibliography editing site online type my family and consumer science curriculum vitae cheap expository essay proofreading for hire critical analysis essay proofreading services au law essay sample top personal statement editor site buy professional letter top academic essay ghostwriters service for school popular blog ghostwriters sites us best mba essay writer sites ca reflective essay for university write my engineering application letter cheap masters essay writers services for mba professional presentation ghostwriter website ca ancient egyptian paper best admission essay writing websites for university custom thesis writer for hire us custom reflective essay ghostwriter service for school popular college essay ghostwriter site online custom definition essay writing for hire gb write environmental studies bibliography popular essays ghostwriter site uk cheap assignment ghostwriters service for mba custom paper writing sites gb pay to write admission essay on lincoln professional personal statement proofreading websites for masters cheap scholarship essay writing sites ca top content ghostwriting service gb popular analysis essay editing website online esl report writing service for mba help with my ancient civilizations dissertation chapter top problem solving ghostwriters site online popular course work ghostwriters website for university best definition essay ghostwriter site for university cheap analysis essay writer service for school help with trigonometry dissertation methodology custom editor service for masters preschool child observation report pay to do communication term paper pay to do health course work popular essays ghostwriting for hire online esl thesis proposal writing websites for mba type my top best essay professional research paper ghostwriter service usa professional research proposal proofreading service esl dissertation proposal ghostwriter service for university popular creative writing ghostwriter websites ca best blog ghostwriting site for college best content writer service gb professional presentation ghostwriting site uk esl university dissertation chapter example popular mba essay writers sites online popular dissertation introduction ghostwriters site au liberal view on poverty order top scholarship essay on usa top scholarship essay proofreading service ca top annotated bibliography writers for hire for phd cheap mba dissertation methodology examples the buried life summary popular argumentative essay writer sites for masters best research proposal editor sites for phd professional research proposal proofreading websites usa top papers editor sites uk esl biography proofreading service us cheap college cover letter samples popular college creative writing examples pay for custom problem solving online personal proofreading service au custom dissertation abstract writers websites online cheap research paper writing site online best bibliography editing services gb hamlet comic relief top university biography topics top scholarship essay writers website gb esl term paper editor website for masters top term paper ghostwriters services us esl admission essay writers for hire for university personal statement editor for hire online top blog writers site au cheap paper editing services for college business essay writer sites top speech editing for hire us pay for my custom reflective essay on donald trump cheap dissertation chapter writers websites for school professional report ghostwriter service for college best admission paper ghostwriting services for masters custom blog editor site for mba julius caesar paper help with my esl persuasive essay on civil war custom thesis writing service for university custom scholarship essay writer services ca a seperate peace theme write esl expository essay on usa community identity stability best movie review ghostwriters sites for university custom article review editing websites for school pay for professional rhetorical analysis essay on brexit community essay sample top resume ghostwriting site for phd esl article review writing services ca best book review proofreading website for mba custom thesis writing site au popular admission paper ghostwriter website au best book review editing websites usa cheap homework editor website for university cheap cover letter writer websites for mba just lather esl university academic essay example esl paper editing services ca best university cv example pay to write popular admission essay on lincoln professional research paper editing sites online top case study ghostwriter site for college top speech ghostwriting website for mba professional speech writing website for university custom course work proofreading for hire for college professional dissertation methodology editor for hire for masters popular rhetorical analysis essay proofreading service au critical essay ghostwriting for hire uk help with my esl custom essay on usa popular dissertation hypothesis ghostwriter for hire for mba best thesis ghostwriters service for mba pros of racial profiling custom critical analysis essay ghostwriting site usa pay to get phd essay on usa cheap cv ghostwriters for hire usa esl research proposal ghostwriting service gb write me esl book review esl best essay proofreading site help me write shakespeare studies cover letter help me write best critical essay on presidential elections professional cv ghostwriting sites for mba write my best bibliography online best masters thesis advice top analysis essay writers website for university website review essay best analysis essay writer site for university pay for my professional creative essay on presidential elections custom content writing sites au best reflective essay ghostwriting for hire usa professional curriculum vitae editor website au esl dissertation chapter writer websites usa custom phd biography topic cheap phd curriculum vitae advice popular book review ghostwriter service for university write top business plan online blog ghostwriters sites online esl university assignment sample custom essays ghostwriters for hire for school custom essay ghostwriters service top persuasive essay ghostwriting service for school custom reflective essay editor websites ca top academic essay writers service for phd best writer site au professional dissertation proposal writers service for college top admission essay editor for hire for school best dissertation results editor service for mba popular rhetorical analysis essay editor site au cheap phd essay ghostwriters website for university custom scholarship essay writing service usa blog post ghostwriters service au best phd essay ghostwriter website for school cheap biography writers website us custom argumentative essay proofreading websites for mba cheap mba business plan topics help writing life science thesis write medicine letter popular academic essay ghostwriting services au pay to do popular phd essay on presidential elections professional admission paper ghostwriting for hire gb professional content writers sites for school help me write best masters essay on lincoln esl course work ghostwriter site uk popular article ghostwriter for hire for phd custom critical essay ghostwriting sites uk scholarship editor website usa mom is best popular blog post ghostwriter sites au cheap academic essay writer service au cheap scholarship essay writers services au cheap dissertation writing for hire usa top thesis proposal ghostwriter service gb professional academic essay ghostwriting service for university dissertation abstract writing for hire gb popular content writer website au esl annotated bibliography writers website uk best critical analysis essay writers services for university custom dissertation results editing websites for masters love in la sparknotes top biography writing for hire uk best academic essay ghostwriters site for university top report ghostwriters service for college popular dissertation introduction writer services for masters professional best essay editor services us popular article review ghostwriters services for college custom personal essay on usa custom thesis proposal ghostwriters websites for mba top annotated bibliography proofreading service for university best critical analysis essay writing website ca popular dissertation abstract ghostwriting services us popular blog writing websites best school essay writing sites for masters pay to write art & architecture bibliography top research paper writers website for phd top literature review ghostwriter website gb cheap college movie review socialization and culture top letter editing site au top dissertation results writers sites for school popular cv editing site for university popular thesis writing websites au best creative essay ghostwriting service online cheap literature review editor site au custom college course work example help me write popular creative essay on hacking top academic essay ghostwriter service best critical thinking editor website us professional masters expository essay help best rhetorical analysis essay ghostwriting services uk popular expository essay writer service for school professional homework proofreading website for mba cheap article editing site for college popular school cv examples logic essay ghostwriting site professional mba dissertation proposal esl dissertation ghostwriter services for phd phd essay on history best dissertation methodology ghostwriter website au popular book review proofreading site for university popular course work ghostwriter website usa cheap creative essay ghostwriting for hire for phd esl creative writing writing for hire for school elvis presleys wife cheap dissertation hypothesis ghostwriting for hire for university what are western religions top blog ghostwriting sites ca help writing best analysis essay on hillary cheap dissertation proposal writing for hire au help with custom admission paper buy shakespeare studies thesis top critical essay editor service online esl expository essay writers site custom personal essay editor service for school popular blog ghostwriter sites au type my professional critical essay on shakespeare custom persuasive essay writing sites us esl paper editing site us pay to write health speech cheap essays writers website usa esl university essay ghostwriting website for phd cheap best essay writer services gb cheap scholarship essay proofreading website for phd help with best literature review online custom creative writing writers service au professional annotated bibliography ghostwriter services ca dissertation chapter ghostwriter sites us professional dissertation proposal writer website for mba literature review writers services ca order classic english literature resume persuasive editor services us popular best essay writing for hire for university rhetorical analysis ghostwriter websites au top curriculum vitae proofreading service gb professional research proposal proofreading site for masters popular business plan ghostwriting site for college custom university essay ghostwriting website for mba type my women and gender studies creative writing best mba essay ghostwriters for hire us cheap phd essay ghostwriter service best dissertation abstract ghostwriting website for phd esl speech proofreading sites for school custom argumentative essay editing site for mba custom school letter assistance best dissertation conclusion editor websites for phd do my custom masters essay on shakespeare esl curriculum vitae editor service custom academic essay writing for hire au type my custom academic essay on usa professional critical thinking ghostwriters site for masters esl book review writers websites au professional creative essay ghostwriter websites for university pay to write investments admission essay physics writing websites top critical thinking writers sites ca case study ghostwriter site ca professional presentation ghostwriter site for school cheap argumentative essay editor websites for school popular course work ghostwriters website uk top course work ghostwriter service for school help writing statistics dissertation conclusion popular personal essay writing services online life science essay writers for hire custom thesis proposal writer services uk esl bibliography ghostwriting service cheap university business plan topic best dissertation results editor service ca cheap curriculum vitae editor sites for school best biography editor website au professional argumentative essay writing service top book review writer websites for school popular dissertation ghostwriter site usa custom phd essay ghostwriter website top college essay ghostwriter site online esl blog ghostwriter websites online best best essay writers services us buy logic cover letter professional scholarship essay ghostwriting for hire for university help writing film studies cv esl proofreading website au pay for tourism bibliography top annotated bibliography writing website uk business analysis paper popular rhetorical analysis essay writing websites for phd an image of africa meaning of true friendship cheap cover letter ghostwriters services popular dissertation ghostwriters site usa write me ancient civilizations movie review order world literature book review professional admission essay proofreading website uk popular course work ghostwriter sites for university biography proofreading for hire online ahab in moby dick nature vs nurture research paper custom college dissertation ideas cheap school annotated bibliography advice best course work ghostwriter for hire uk esl article review editing for hire for mba custom definition essay writing site for phd pay to write anthropology article review professional phd dissertation sample cheap book review writer websites custom dissertation results ghostwriter for hire us pay to write communication book review popular article ghostwriter sites online esl speech proofreading website for phd cheap essays writers services au professional masters essay ghostwriting service for phd top business plan writing services for university best curriculum vitae writing website au professional university admission essay advice popular expository essay ghostwriter websites pay to get theater studies dissertation results popular custom essay ghostwriter website for masters custom application letter editing websites for college symbols in the metamorphosis professional thesis proposal ghostwriter service for school popular mba term paper topic breathing underwater sparknotes great depression essay introduction earth science ghostwriters sites cheap personal statement writing services for college custom speech ghostwriting website us dissertation writing services gb popular home work ghostwriters services usa custom descriptive essay writing websites usa professional blog post writers sites for mba popular letter proofreading services for college pay to write custom academic essay on usa best blog editing sites for phd esl admission paper proofreading services uk professional dissertation chapter ghostwriting websites for masters cheap university essay ghostwriter site au custom papers editing site for mba top university essay proofreading website ca help with top dissertation conclusion esl dissertation conclusion editor site au popular blog post writer site for masters esl scholarship essay writers services custom business plan ghostwriter website online esl essays proofreading for hire for mba professional thesis statement writer site uk best article ghostwriters sites ca united methodist communion order earth science admission essay professional personal statement proofreading service for school custom problem solving writers services for school professional homework ghostwriter website ca college ghostwriting websites au logic writing site popular best essay editor services au cheap bibliography ghostwriter for hire uk best report editor site au cheap thesis proofreading site gb professional thesis statement ghostwriter services gb my personal philosophy professional report editing service for university custom ghostwriters website for masters popular scholarship essay proofreading sites usa help me write top blog online top thesis statement writer websites for university cheap assignment ghostwriter services top research paper proofreading site for college cheap research proposal ghostwriter websites online best academic essay proofreading services au pay to get english dissertation hypothesis cheap dissertation abstract ghostwriters sites professional phd resume assistance help with music thesis proposal buy human resource management admission paper professional blog post writer for hire ca best college curriculum vitae samples esl paper ghostwriter service best best essay writing for hire for phd write me best analysis essay online cheap application letter writer sites for mba custom rhetorical analysis essay editing site for college professional problem solving proofreading service for phd esl blog post editing site au reflective editing sites usa esl dissertation conclusion proofreading sites au help with my music home work communication writers services professional phd dissertation hypothesis advice help with my top masters essay on hacking best term paper ghostwriter service for school cheap curriculum vitae editing sites for mba pay to do popular school essay on trump help me write esl university essay on brexit custom research paper writing website gb esl academic essay proofreading for hire top argumentative essay writing services usa popular argumentative essay proofreading for hire for university pay to do history annotated bibliography

EOI - Web Like This!