Lili.org.il

התחדשות עירונית מזוית חברתית

תחקיר ל”עושים סדר”

כתבה לילי בן עמי 30.1.17

 

הבעיה העיקרית בפרויקטי פינוי בינוי היא ששוכרי הדירה המקורית מוצאים את עצמם בלי היכולת להרשות את הדירה שלהם – דירה מוזנחת וזולה פתאום הופכת לדירה חדשה ויקרה, השוכרים נזרקים החוצה ומוחלפים בשוכרים עשירים יותר והשוק מפסיד מספר דירות זולות. כתוצאה מכך- ישנו תוצר לוואי חילופי  אוכלוסיות ופגיעה בשכבה הנמוכה מבחינה סוציו אקונומית.

 

מרואיינת: ח”כ סתיו שפיר. שודר בערוץ 2 ביום 31.1.16 בשעה 17

 

בישראל כשני מליון שוכרי דירות. מאחר ואין הסדרה חוקית של זכויותיהם- הם חיים בחוסר ודאות לגבי מקום מגוריהם ורובם נאלצים לשלם סכומים גבוהים מאד – דמי שכירות. [ועד שוכרי הדירות]

התחדשות עירונית מזוית חברתית: דחיקתם של שוכרים בהתחדשות עירונית תהליכי התחדשות עירונית באזורי עיר ותיקים נתפסים כתהליכים שמטיבים עם כל הנוגעים בדבר – אולם נקודת מבט זו מתעלמת מאוכלוסיית שוכרי הדירות. תהליכים של התחדשות עירונית יכולים להוות הזדמנות לשיפור תנאי המגורים וליצירת תמהיל אוכלוסיות מאוזן, אולם, בצד זאת תהליכים אלו טומנים בחובם חשש ששוכרי דירות לא יוכלו לעמוד ברמת מחירים גבוהה יותר של שכירות או בעלויות תחזוקת הבניין גבוהות יותר, וידחקו בלית ברירה מאזור מגוריהם ומקהילותיהם. כיום שוכרי דירות נטולי הקניין הם “שקופים” בתהליכי התחדשות עירונית, וצורכיהם אינם מובאים בחשבון באף שלב של התהליך, והם מועדים לדחיקה מאזורים שעוברים התחדשות עירונית. זאת על אף שממוצע שוכרי דירות בפרויקטים של התחדשות עירונית עמד על %37.86. שיעור גבוה באופן משמעותי מממוצע שוכרי דירות באוכלוסיה הכללית.[1] ניתן להניח ששיעור לא מבוטל ממשקי בית שמתגוררים בשכירות במתחמים המיועדים להתחדשות עירונית הם בעלי הכנסה נמוכה מאד, ואף זכאים לקצבת סיוע בשכר דירה; זאת בפרט בשכונות מדורדרות בהן רמת מחירי שכר הדירה נמוכה.

פתרון מוצע: 1. בכל מתחם להתחדשות עירונים בו עתידות להבנות מעל 100 דירות ישולבו לפחות 10% דירות בהישג יד שיושכרו לאורך 20 שנה במחיר מפוקח. לאחר מכן ניתן להשכיר או למכור אותן בתנאי שוק חופשי. זה יהיה תנאי סף להכרזה על המתחם ע”י הרשות להתחדשות עירונית.

  1. מתן עדיפות לשוכרי הדירות המקוריים במתחם ולזכאי סיוע בשכר דירה. שוכר אשר רוכש דירה יאבד זכאותו. 3. הגנה מפני דחיקה לשוכרים. ובעיקר לאלה המגיעים מאןכלוסיות מוחלשות. 4. הגדלת מלאי הדירות בהישג יד. 5. הדירות יושכרו למי שימצא זכאי להטבה – על בסיס קריטריונים שיקבעו על ידי קבינט ה דיור – תוך העדפה לשוכרים וותיקים בעלי הכנסה נמוכה ומקבלי סיוע בשכר דירה.

[מתוך: הגר – מחקר ופיתוח מדיניות דיור הוגן, הפקולטה למשפטים, אוני’ תל אביב, 8.12.15]

 

רקע כללי: בישראל קיימים שני “מודלים” עיקריים של מגורים: בעלות ושכירות. לפי נתוני למ”ס משנת,2014 27.4% מכלל משקי הבית בישראל מתגוררים בשכירות (שני מליון). עוד עולה מנתוני הלמ”ס כי שיעור שוכרי הדירות בישראל עלה מאז שנת 1997 בה שיעור השוכרים עמד על %24.3.[2]  [מתוך: הגר, שם]

הלמ”ס פרסם בנו’ 2015 נתוני דיור כלליים לשנת 2014: בממוצע הארצי, אחוז הגרים בדירות בבעלות הוא 67.3%, ואחוז הגרים בדירות שכורות – הוא 27.4%. ערך ממוצע של דירה בבעלות המתקבל מהערכה עצמית  עומד על 1,598 אלפי ש”ח, וההוצאה החודשית הממוצעת לשכר דירה – על 2,885 ש”ח. 40.0% מבין הגרים בדירות בבעלות משלמים משכנתא, וההחזר החודשי הממוצע של המשכנתא למשלמי משכנתאות הוא 3,330 ש”ח.

ח”כ סתיו שפיר הגישה הצעת חוק להסדרת נושא השכירויות. שפיר: “ישראל היא היחידה בעולם המערבי שאין בה שום הסדרה של שוק השכירות – והתוצאה היא לא שוק חופשי, אלא ג׳ונגל. במקום לעשות סדר הממשלה מבלבלת את הציבור ואת משכירי הדירות ומייצרת בכך עלייה נוספת במחירים.  הממשלה הכריזה כבר פעמיים שתעביר את הצעת החוק שלנו – ופעמיים לא עמדה בהבטחתה. זו התנהלות לא רצינית ולא אחראית. אנחנו נעלה בשבוע הבא את הצעת החוק להצבעה ונצפה מהממשלה לעמוד בהתחיבויותיה”.
הצעת החוק “שכירות הוגנת”: החוק קובע מהי דירה ראויה למגורים ומגדיר תנאי מינימום (פתחי אוורור, מים זורמים, מנעול וכו׳). כמו כן החוק מגדיר את גובה הערבות המותר, הסדרה של כניסה לדירה ופינוי, וכן מהן חובותיהם של המשכיר והשוכר בנושא תיקונים ואחריות לשמירת הנכס. עם כניסת החוק לתוקפו יוקם רשם שכירויות שיפעיל מנגנון דיווח שיחייב כל משכיר דירה להעביר לרשם פרטי חוזה שכירות תוך חודש ממועד החתימה. המאגר יהיה פתוח לעיון הציבור לשם בחינת חוזים קודמים על אותה הדירה וכן חוזים באיזור הסמוך לאיזור המגורים של הדייר. בפני המשכיר תעמוד האפשרות להשכיר את הדירה למשך שלוש שנים במסגרת של ״שכירות הוגנת״ ובתמורה ליהנות מהטבות מס. המטרה היא לייצב את שוק השכירות, לעודד שכירות ארוכת טווח ולהביא לאיזון במחיר.
החוק  למעשה מסדיר את החובות והזכויות של השוכרים והשוכרים. כך שוכרים לא תלויים ברצונם הטוב של משכירים ונאלצים לחתום על חוזים דרקוניים, אלא יש להם יכולת לעמוד על זכויותיהם ולוודא שהן מכובדות. ומצד שני השוכר לטווח ארוך יראה בדירה שלו בית, ולא נקודת מעבר זמנים, וישמור על תכולתה ותקינותה.
  איפה הצעת החוק עומדת בדיוק נכון לימים אלה?  ח”כ סתיו שפיר יזמה את החוק עוד בקדנציה הראשונה שלה בכנסת ביחד עם אורלי לוי וחיליק בר. ההצעה אומצה על ידי הממשלה הקודמת, שבועות לפני שהתפרקה. הצעת החוק הוגשה מחדש עם פתיחת הקדנציה הנוכחית יחד עם ח”כ רועי פולקמן ובשיתוף של כל סיעת כולנו ועברה ועדת שרים לחקיקה. כעת ממתינה לתיקונים והסכמות סופיים לפני שהיא עולה להצבעה.
  מתוך החוק: (ב)       משכיר רשאי לבטל את חוזה השכירות רק לאחר 12 חודשים ממועד תחילת השכירות, ובלבד שהודיע על כך לשוכר תשעים ימים לפחות מראש, ובהתקיים אחד מאלה: (1)       המשכיר זקוק למושכר לצורך מכירתו, ובלבד שהמשכיר נתן לשוכר הזדמנות לרכוש את המושכר לפני כל אדם אחר;
(2)       המשכיר זקוק למושכר לצורך מגוריו או מגורי בן זוגו, הוריו או ילדיו, לתקופה שלא תפחת מתשעה חודשים;
(3)       המשכיר זקוק למושכר לצורך המרתו לשימוש שאינו מגורים באופן זמני או לצורך שיפוץ יסודי של הבניין, ובלבד שניתנה לשוכר הזדמנות לחזור ולהתגורר במושכר בתום השיפוץ או שינוי השימוש כאמור, ולפני כל אדם אחר.
יותר מכך, בחוק שכירות הוגנת יש הגדרה מפורשת של מה נמצא באחריות המשכיר והשוכר לתקן, אם מדובר בתיקון דחוף, כלומר “פגם שאינו מאפשר מגורים באופן סביר” התיקון יעשה לא יאוחר משלושה ימים, למשל.
  רשם שכירויות: יוקם רשם שכירויות שיפעיל מנגנון דיווח שיחייב כל משכיר דירה להעביר לרשם פרטי חוזה שכירות תוך חודש ממועד החתימה,  כפי שנהוג לקיים רישום מסודר ברוב המדינות המערביות. כיום למדינה אין שום ידע על כמה דירות בכלל עומדות להשכרה (!) ולכן גם אין לה הבנה עמוקה של מהירות עליית מחירי השכירות והפריסה ברחבי הארץ. בשנים האחרונות הערים שידעו עלייה גבוהה במיוחד ממוקמות הרחק מהמרכז – עכו ובאר שבע. כדי לטפל בנושא ביעילות, צריך להתבסס על מידע ונתונים.
 רקע מחקרי: נייר עבודה של ה-OECD בנושא מגזר השכירות למגורים מצא כי- מגזר השכירות הפרטית יכול לשפר את תפקוד שוק הדיור – ע”י עידוד ניידות למגורים, הגדלת אפשרויות הדיור ויצירת תחרות בצד ההיצע וכפועל יוצא גם מחירים ברי-השגה. למגזר שכירות מתפקד ושוק דיור יציב השפעה חיובית על הכלכלה ועל ניידות תעסוקתית והם עשויים להפחית חוסר-יעילות וסיכונים הנוגעים למגורים בבעלות הדייר ולדיור ציבורי. ושלהיקף ההגנה על שוכרים יש השפעה משמעותית על שוק השכירות ותפקוד מגזר השכירות הפרטית למגורים. עוד נכתב בדו”ח כי יש למנוע באופן יעיל העלאה קיצונית בשכ”ד במקרים במקומות בהם יש ביקוש רב לשכירות עקב חוסר הסימטריה בכוח המיקוח בין המשכיר והשוכר.         יותר מכך, נכתב בדו”ח כי הניסיון הצ’כי והפיני מלמד כי הסרת רגולציה, במיוחד בצירוף צמצום ההגנה על השוכרים, הינה חרב פיפיות: היא מובילה לעלייה מהירה בהיצע הדירות להשכרה וכפועל יוצא גם מגדילה את הזמינות והנגישות לדירות אך מקטינה את הביקוש לשכירות לטווח-ארוך. הפחתת הוודאות לגבי גובה שכר-הדירה העתידי והגנה פחותה לשוכר מקטינות את הביקוש לשכירות לטווח-ארוך, כיוון שחוזי השכירות ניתנים לשינוי בקלות ומשכך, לשוכרים יש תמריץ לעבור לדירה בבעלותם. בשתי המדינות הפך מגזר השכירות למגורים לתחרותי עקב ההיצע הגדל אך באותה עת נחשב כאופציה זמנית בלבד. ויש להבטיח רמה גבוהה יותר של וודאות באשר להתפתחויות עתידיות בגובה שכר הדירה, דבר שיספק גם מסגרת יציבה יותר להשקעות ולהגדלת הזמינות של מגורים לשכירות.
   עוד דוגמאות מעולם: בסן פרנסיסקו, שבה 70% מהדירות המושכרות בשוק הפרטי מפוקחות, יכולים הצדדים לקבוע באופן חופשי את גובה שכר הדירה, אך שיעור העלאתו השנתי מוצמד למדד המחירים לצרכן ומפורסם על ידי גוף עירוני. ב-2014 עמד שיעור התייקרות שכר הדירה בסן פרנסיסקו על 1% וב-2013 על 1.9% בלבד.
בערים אחרות בארה”ב, דוגמת לוס אנג’לס וברקלי, ישנו גם כן מרשם שכירויות – המחייב את בעלי הנכסים להירשם ולפרסם בו את חוזי השכירות. באופן כזה, חשופים שוכרי הדירות לחוזים הקודמים שנחתמו בדירות, לדרישותיהן החוזיות של בעלי הבית ולהיסטוריית השוכרים בנכס.
החוקים בערים רבות בארה”ב קובעים שורה של נושאים נוספים שבין המשכיר לשוכר: גובה הערבות שרשאי המשכיר לדרוש, המחויבות מצד המשכיר ליידע את השוכר במפגעים ופגמים בטרם נחתם החוזה, או זמן ההתרעה על כוונה של אחד הצדדים לסיים חוזה.
גם בקנדה מצבם של שוכרי דירות טוב בהרבה בהשוואה לישראל. באונטריו ובטורונטו, שתי ערים שנבחנו במחקרו של מועלם, ישנו פיקוח הדוק המאפשר לצדדים לפנות לבית דין ייעודי לשכירויות. המצב באונטריו הוא כזה שכ-73% מהדירות להשכרה כיום מצויות שם תחת פיקוח (כ-950 אלף דירות) ושיעור העלאת שכר הדירה השנתי המרבי מוגבל בחוק ומפורסם מדי שנה על ידי הממשלה בהתבסס על מדד המחירים לצרכן.

 על התחדשות עירונית: ועידת העירוניות בה שפיר לקחה חלק, בעכו בנובמבר האחרון, נחשפו נתונים מדהימים של המשרד להגנת הסביבה שמראים ש-81% מהבתים שנבנו הם בתים צמודי קרקע, אז לא ברור איזו חברה או איזה ערים אנחנו רוצים לבנות אם את זה אנחנו מעמידים בראש סדר העדיפויות שלנו. בסוף מדובר פה ביצירה של תרבות ובמקרה שלנו, בשינוי תרבות מהמשך החלום על הבית בכפר למסגרת עירונית כמקום שהכי רוצים להיות בו, שהכי כיף לגור בו והופך את האנשים שחיים בתוכו למאושרים.”    תפיסתה של שפיר היא שאין חזון לשאלה הכל כך ברורה לשאלה לאיפה ישראל הולכת, אז אנחנו פשוט צועדים במקום. נכון שצריך לבנות עוד דירות, אבל אנחנו לא מפנימים איזה דירות אנחנו בונים ומהו סוג החברה אותה אנחנו רוצים לבנות.     משבר הדיור הוא לא רק מחסור בדירות, אלא בעיקר מחסור בחזון. דרך השכונות שאנחנו בונים אנחנו קובעים איך תיראה החברה הישראלית. המיקום של הבית שלנו קובע עם איזה אנשים נתראה (ועם מי לא נתראה), מה תהיה איכות השירות הרפואי שנקבל, האם נמצא עבודה שאנחנו אוהבים או לא, לאיזה חוגים הילד ילך ואם נוכל להרשות את זה לעצמנו. שכונת המגורים שלנו אפילו מרחיבה או מצמצמת את כמות שעות הפנאי שלנו, היא תקבע אם נקבל סיכוי שווה לממש את הפוטנציאל שלנו דו”ח “איכות החיים” שפרסם לאחרונה ה- OECD משקף את חולשתה של ישראל ביחס ליתר המדינות בתחום הדיור לצד אלמנטים רבים כמו תעסוקה, חינוך וביטחון האישי. אז איך אפשר להתיימר לפתור את מצוקת הדיור בלי להכניס את כל האלמנטים האלה לתוך התכנון?        לפני שנתיים שפיר לקחה חלק במשלחת הישראלית לקולומביה לכנס ההביטאט, הזרוע העירונית של האו”ם. המשלחת ביקרה בעיר מדיין, שסבלה בעבר מפשע נורא, כשעשרות אלפי תושבים נרצחים ברחוב מדי שנה. האוכלוסיה, שמונה 2.5 מיליון תושבים, היתה מסוגרת ומפוחדת: מעמד הביניים כלא את עצמו בין גדרות ומאבטחים, והעניים התגוררו בשכונות פחונים ללא כל גישה אפילו לגן ציבורי. בשלב מסוים החליטה העירייה לשנות כיוון ובנתה אסטרטגיה ארוכת טווח בשיתוף הציבור, יצירת גישה מהירה בין שכונות העוני לחצרות האוניברסיטאות, פתיחה של פארקים ציבוריים ומרכזי תרבות, ופרויקטים אדירים של פינוי בינוי לצד תחבורה ציבורית זולה ויעילה למרכז העיר. נוסף על כך, היא יזמה מהלך של תקציב השתתפותי, כך, תושבים ״שקופים״ שהרגישו שאף אחד לא רואה אותם, קיבלו משאבים לידיהם, ויכלו לבחור כקהילה מה לעשות בכסף הציבורי. בתוך עשור הצליחה מדיין להפחית את הפשע בקרוב ל-100%. היא צמצמה פערים ואפשרה לעשרות אלפי אלפי ילדים שבעבר לא היה להם סיכוי – להגיע לאוניברסיטה, ולבנות עיר שוקקת תרבות וחיים.        החוויה השפיעה עמוקות על סתיו, ולכן היא מובילה יחד עם תמר זנברג ממרצ את השדולה להתחדשות עירונית בכנסת.

[המידע מאת עינב ליבנה 0546-738146 דוברת לח”כ סתיו שפיר]

 

שיחה עם יובל גיטלריד, ועד שוכרי הדירות: ועד שוכרי הדירות. 40 איש/ה בגרעין הקשה. 4 מובילים. 5 רכזי שטח. 20 אלף שחתמו על אמנת שוכרי הדירות (החתמות ידניות בקמפוסים, מועדונים ואירועים).

תנועה אזרחית שקמה לפני שנתיים וחצי במטרה להסדיר את שוק השכירות בישראל. [בימים אלה חושבים על הקמת עמותה. כרגע זו התארגנות] פועלים בכל הארץ. שנה 1 פעלנו ב 20 ישובים. השנה ב 7 מקומות. השנה פחות כי הפעילות וולנטרית. בכל עיר יש רכז שבונה סביבו קבוצת פעילים שמיישמת בשטח ברמה הלוקלית את האמנה של הועד- מציאת פתרונות לשוכרי הדירות בעיר. למשל צוות תל חי חתמו על אמנת שוכיר הדירות עם ישוב משגב עם ועם כפר יובל. המשכירים זה ועד הקיבוץ/ המושב. הם משכירים לפי האמנה של ועד שוכרי הדירות. בבאר שבע יצאו בקמפיין שטח – מתייחס למחירים ולחוסר הוגנות. תן חוזה יותר משנה שתהיה יציבות, דירה ראויה למגורים, מחיר צמוד למדד (ולא כזה שעולה כל שנה).

נתוני הלמ”ס: 2 מליון שוכרים 611 אלף בתי אב, 27 אחוז מהאוכלוסיה הם שוכרים. %2.4 מהם זה דיור ציבורי. יש עליה של 2.5% בשנה במספר השוכרים.

אמנת שוכרי הדירות: “הגענו ל- 10,000 שוכרים שכתבו לנו על הבעיות שלהם בפייסבוק ויצרנו מזה מסמך ציבורי “מסמך שוכרי הדירות בישראל” דרישתנו מהמחוקק= אמנת שוכרי הדירות”.

פעילות ועד שוכרי הדירות: 1.אמנת שכירות הוגנת. יצור נורמות חדשות. שתהיה רגולציה: הגדרה של מחיר, איך נראית דירה והגדרה של שכירות ארוכת טווח (שתייצר ודאות. היום יכולים לזרוק אותך מהדירה באמצע שנה).

  1. גב לשוכרי לדירות. יעוץ – למשל במו”מ
  2. קידום מדיניות- חקיקה “החוק של פולקמן ושפיר – עבדנו עליו עם פולקמן”.
  3. בניית מאגר מידע. היום יש אי סימטריה במידע- גובה שכ”ד של דירות בבניין שנמצאות בהשכרה ואינן ביד2. אין שוק חופשי. חשיפת המידע יצור תחרות.

 

מצב שוכרי הדירות בישראל: בישראל שוק הדיור והשכירות במשבר. משנות ה 70 השוק במשבר. בשנת 72 חוקקו חוק שכירות וביטלו את דמי המפתח והכניסו “חוזה לא מוגן” (עברו מקיצוניות לקיצוניות- דמי מפתח ראו רק את השוכר ואילו החוק היום רואה רק את המשכיר-הבעלים). ומאז אין התייחסות לנושא. כל הפתרונות המוצעים קיימים בעולם.  כפי שהכנסת מסעדה לשוק המזון אז יש עליך חוקים וכללים. בקנדה יש הגבלה אפילו על גובה הדשא בגינה. כלומר יש מפרט שיש לעמוד בו כדי להשכיר דירה.

לא מתייחסים לשוכרי הדירות כדיור לגיטימי. מפנים את הדיירים ללא פיצוי. שיקול עיסקי בלבד ללא ההבנה שזה בית של אנשים.  מתייחסים לשוכרים כמשהו זמני. מדובר בבית של אנשים. יש ציבור גדול מאד, כשלושים אחוז, שזו צורת החיים שלו. הורים לילדים במסגרות חינוך שמפנים אותם באמצע השנה, כי הבן של הבעלים חזר מיפן. אין מדיניות ואין התייחסות לנושא. מדברים רק על הבנייה. המצב כה גרוע (אין יציבות. אפשר לפנותך בכל רגע. הדירות במצב לא טוב. היחסים בין הבעלים לשוער לא מוסדרים. עליית מחירים מטורפת בכל הארץ. יש מערב פרוע)

זו מחאה של מפונקים שגרים במרכז? לא. אמנם בב”ש זה לא עולה 5.5 אלף לדירת שני חדרים בת”א. אבל יש עליית מחירים יחסים בכל הארץ. בתל חי נכנסו שירותים מחוץ לדירה. דירות בלולים. מיסים מהסטודנטים כמו חשבונות אינטרנט מנופחים או חשבונות מים מנופחים. בקיבוץ ליד שדרות העלו ב 200 שח אחרי המלחמה כדי לסייע בשיקום הנזקים. אין רגולציה ופיקוח. לפי נתוני הOECD שלושים אחוז מהמשכורת זה שיא שצריך לשלם לדיור. בארץ זה ככה בדירת סטודנט עם שותפים בב”ש. הוא משתכר 3000 שח בחודש ומשלם 1000 שח בחודש שכירות, על החדר שלו.

החוק של שפיר יפתור את הבעיה? הוא חשוב. אבל החוק לא פותר את המחירים. אלא רק מתמרץ למחיר הוגן. היינו מעדיפים מאגר דירות מפוקחות- המוגדרות למשל שאסור להעלות שכר דירה לתקופה. היום מעלים סתם. רק כי אפשר. לעצור את עליית המחירים.

 

מאמר: שיקולים חברתיים בהליכי התחדשות עירונית. יעל פדן

https://m.facebook.com/permalink.php?id=140575842819200&story_fbid=419897834886998

 

[1] כך למשל, מנתונים שהתקבלו מחברת מוריה בירושלים במסגרת מחקר שנערך בימים אלה במרכז הגר עולה שבשני מתחמים ברחוב טהון יש %33 ו- %37 שוכרים, כן נמצא מתחם בו דיווח יזם על סדר גודל של %48 דירות בשכירות. כמו כן בפרויקט בו הקליניקה המשפטית לדיור באוניברסיטת תל אביב עובדת לקידום התחדשות עירונית, במתחם שבין הרחובות ציהתלי, הבעש”ט ושדרות ירושלים ביפו, נמצא כ-%30 שוכרי דירות. במתחם ברל כצנלסון בחיפה אשר נבדק על ידי צוות הקליניקה האורבאנית נמצא כי %76 מדיירי המתחם הם שוכרים. בנוסף, במתחם ברל כצנלסון בחיפה אשר נבדק על ידי צוות הקליניקה האורבאנית באוניברסיטה העברית נמצא כי %76 מדיירי המתחם הם שוכרים.

[2] בחינת שיעור שוכרי הדירות בישובים שונים ברחבי הארץ מעלה כי שיעור שוכרי הדירות בישובים עירוניים )%27.3(, גבוה מישובים כפריים )%21.1(. כך למשל שיעור השוכרים בתל אביב הוא הגבוה בישראל )%48.9(, וניתן למצוא שיעור שוכרים גבוה מהממוצע הארצי בערים כגון רמת גן )%37.1(, רחובות )%37(, חיפה )%35(.באר שבע )36.6(, לוד )30.8(, ירושלים )32%(.

popular personal essay writers for hire usa buy astronomy presentation write my religious studies thesis statement help me write professional phd essay on trump esl dissertation results writing for hire best custom essay ghostwriter for hire for college best admission essay writers service au professional dissertation hypothesis proofreading services for college professional masters blog post topic custom academic essay editor for hire for mba top curriculum vitae editing service au help with my custom critical thinking online pay to write cheap admission essay best blog post writing services cheap paper ghostwriters services for university professional homework writer website gb top dissertation hypothesis editing services uk custom essay ghostwriter for hire for university esl problem solving editor site us type my classic english literature report help me write custom reflective essay esl critical analysis essay proofreading for hire ca cheap curriculum vitae ghostwriting site us best reflective essay ghostwriters websites for mba top dissertation hypothesis editor sites usa cheap content editing for hire for college popular report ghostwriting services usa popular admission essay editor services usa descriptive essay writer site uk custom dissertation abstract editing sites cheap research proposal editing service usa best school essay writers service online cheap college cheap essay advice buy english report professional blog editor website for masters professional dissertation ghostwriting websites online esl case study ghostwriting service us pay to do top problem solving online cheap critical analysis essay proofreading sites for college cheap article review ghostwriters sites uk soft shell lobster top article ghostwriting websites au custom creative essay writing service gb popular blog post ghostwriter site for university top expository essay writers websites custom university essay editing sites for university cheap mba admission essay ideas do my human resource management creative writing dissertation ghostwriter websites au professional speech editor websites for masters best writing service online esl analysis essay writer website uk professional school homework assistance best dissertation methodology writing for hire for phd best literature review ghostwriting websites for phd popular application letter writing websites for college esl letter writer website gb top definition essay writer site best creative writing writers sites online popular biography editor sites for university culture essay writing for hire best cover letter ghostwriter website for mba top presentation ghostwriting services usa professional dissertation methodology proofreading services for college esl blog post writers sites for masters esl speech editor website usa popular university essay ghostwriting sites for phd professional dissertation methodology writers websites for masters cheap papers writing service gb top papers writer sites for phd esl descriptive essay editor sites for university top home work writer website for university top dissertation results editing service for mba popular thesis proposal writers for hire online cheap definition essay ghostwriter services usa professional scholarship essay editor site us esl bibliography editing site online type my family and consumer science curriculum vitae cheap expository essay proofreading for hire critical analysis essay proofreading services au law essay sample top personal statement editor site buy professional letter top academic essay ghostwriters service for school popular blog ghostwriters sites us best mba essay writer sites ca reflective essay for university write my engineering application letter cheap masters essay writers services for mba professional presentation ghostwriter website ca ancient egyptian paper best admission essay writing websites for university custom thesis writer for hire us custom reflective essay ghostwriter service for school popular college essay ghostwriter site online custom definition essay writing for hire gb write environmental studies bibliography popular essays ghostwriter site uk cheap assignment ghostwriters service for mba custom paper writing sites gb pay to write admission essay on lincoln professional personal statement proofreading websites for masters cheap scholarship essay writing sites ca top content ghostwriting service gb popular analysis essay editing website online esl report writing service for mba help with my ancient civilizations dissertation chapter top problem solving ghostwriters site online popular course work ghostwriters website for university best definition essay ghostwriter site for university cheap analysis essay writer service for school help with trigonometry dissertation methodology custom editor service for masters preschool child observation report pay to do communication term paper pay to do health course work popular essays ghostwriting for hire online esl thesis proposal writing websites for mba type my top best essay professional research paper ghostwriter service usa professional research proposal proofreading service esl dissertation proposal ghostwriter service for university popular creative writing ghostwriter websites ca best blog ghostwriting site for college best content writer service gb professional presentation ghostwriting site uk esl university dissertation chapter example popular mba essay writers sites online popular dissertation introduction ghostwriters site au liberal view on poverty order top scholarship essay on usa top scholarship essay proofreading service ca top annotated bibliography writers for hire for phd cheap mba dissertation methodology examples the buried life summary popular argumentative essay writer sites for masters best research proposal editor sites for phd professional research proposal proofreading websites usa top papers editor sites uk esl biography proofreading service us cheap college cover letter samples popular college creative writing examples pay for custom problem solving online personal proofreading service au custom dissertation abstract writers websites online cheap research paper writing site online best bibliography editing services gb hamlet comic relief top university biography topics top scholarship essay writers website gb esl term paper editor website for masters top term paper ghostwriters services us esl admission essay writers for hire for university personal statement editor for hire online top blog writers site au cheap paper editing services for college business essay writer sites top speech editing for hire us pay for my custom reflective essay on donald trump cheap dissertation chapter writers websites for school professional report ghostwriter service for college best admission paper ghostwriting services for masters custom blog editor site for mba julius caesar paper help with my esl persuasive essay on civil war custom thesis writing service for university custom scholarship essay writer services ca a seperate peace theme write esl expository essay on usa community identity stability best movie review ghostwriters sites for university custom article review editing websites for school pay for professional rhetorical analysis essay on brexit community essay sample top resume ghostwriting site for phd esl article review writing services ca best book review proofreading website for mba custom thesis writing site au popular admission paper ghostwriter website au best book review editing websites usa cheap homework editor website for university cheap cover letter writer websites for mba just lather esl university academic essay example esl paper editing services ca best university cv example pay to write popular admission essay on lincoln professional research paper editing sites online top case study ghostwriter site for college top speech ghostwriting website for mba professional speech writing website for university custom course work proofreading for hire for college professional dissertation methodology editor for hire for masters popular rhetorical analysis essay proofreading service au critical essay ghostwriting for hire uk help with my esl custom essay on usa popular dissertation hypothesis ghostwriter for hire for mba best thesis ghostwriters service for mba pros of racial profiling custom critical analysis essay ghostwriting site usa pay to get phd essay on usa cheap cv ghostwriters for hire usa esl research proposal ghostwriting service gb write me esl book review esl best essay proofreading site help me write shakespeare studies cover letter help me write best critical essay on presidential elections professional cv ghostwriting sites for mba write my best bibliography online best masters thesis advice top analysis essay writers website for university website review essay best analysis essay writer site for university pay for my professional creative essay on presidential elections custom content writing sites au best reflective essay ghostwriting for hire usa professional curriculum vitae editor website au esl dissertation chapter writer websites usa custom phd biography topic cheap phd curriculum vitae advice popular book review ghostwriter service for university write top business plan online blog ghostwriters sites online esl university assignment sample custom essays ghostwriters for hire for school custom essay ghostwriters service top persuasive essay ghostwriting service for school custom reflective essay editor websites ca top academic essay writers service for phd best writer site au professional dissertation proposal writers service for college top admission essay editor for hire for school best dissertation results editor service for mba popular rhetorical analysis essay editor site au cheap phd essay ghostwriters website for university custom scholarship essay writing service usa blog post ghostwriters service au best phd essay ghostwriter website for school cheap biography writers website us custom argumentative essay proofreading websites for mba cheap mba business plan topics help writing life science thesis write medicine letter popular academic essay ghostwriting services au pay to do popular phd essay on presidential elections professional admission paper ghostwriting for hire gb professional content writers sites for school help me write best masters essay on lincoln esl course work ghostwriter site uk popular article ghostwriter for hire for phd custom critical essay ghostwriting sites uk scholarship editor website usa mom is best popular blog post ghostwriter sites au cheap academic essay writer service au cheap scholarship essay writers services au cheap dissertation writing for hire usa top thesis proposal ghostwriter service gb professional academic essay ghostwriting service for university dissertation abstract writing for hire gb popular content writer website au esl annotated bibliography writers website uk best critical analysis essay writers services for university custom dissertation results editing websites for masters love in la sparknotes top biography writing for hire uk best academic essay ghostwriters site for university top report ghostwriters service for college popular dissertation introduction writer services for masters professional best essay editor services us popular article review ghostwriters services for college custom personal essay on usa custom thesis proposal ghostwriters websites for mba top annotated bibliography proofreading service for university best critical analysis essay writing website ca popular dissertation abstract ghostwriting services us popular blog writing websites best school essay writing sites for masters pay to write art & architecture bibliography top research paper writers website for phd top literature review ghostwriter website gb cheap college movie review socialization and culture top letter editing site au top dissertation results writers sites for school popular cv editing site for university popular thesis writing websites au best creative essay ghostwriting service online cheap literature review editor site au custom college course work example help me write popular creative essay on hacking top academic essay ghostwriter service best critical thinking editor website us professional masters expository essay help best rhetorical analysis essay ghostwriting services uk popular expository essay writer service for school professional homework proofreading website for mba cheap article editing site for college popular school cv examples logic essay ghostwriting site professional mba dissertation proposal esl dissertation ghostwriter services for phd phd essay on history best dissertation methodology ghostwriter website au popular book review proofreading site for university popular course work ghostwriter website usa cheap creative essay ghostwriting for hire for phd esl creative writing writing for hire for school elvis presleys wife cheap dissertation hypothesis ghostwriting for hire for university what are western religions top blog ghostwriting sites ca help writing best analysis essay on hillary cheap dissertation proposal writing for hire au help with custom admission paper buy shakespeare studies thesis top critical essay editor service online esl expository essay writers site custom personal essay editor service for school popular blog ghostwriter sites au type my professional critical essay on shakespeare custom persuasive essay writing sites us esl paper editing site us pay to write health speech cheap essays writers website usa esl university essay ghostwriting website for phd cheap best essay writer services gb cheap scholarship essay proofreading website for phd help with best literature review online custom creative writing writers service au professional annotated bibliography ghostwriter services ca dissertation chapter ghostwriter sites us professional dissertation proposal writer website for mba literature review writers services ca order classic english literature resume persuasive editor services us popular best essay writing for hire for university rhetorical analysis ghostwriter websites au top curriculum vitae proofreading service gb professional research proposal proofreading site for masters popular business plan ghostwriting site for college custom university essay ghostwriting website for mba type my women and gender studies creative writing best mba essay ghostwriters for hire us cheap phd essay ghostwriter service best dissertation abstract ghostwriting website for phd esl speech proofreading sites for school custom argumentative essay editing site for mba custom school letter assistance best dissertation conclusion editor websites for phd do my custom masters essay on shakespeare esl curriculum vitae editor service custom academic essay writing for hire au type my custom academic essay on usa professional critical thinking ghostwriters site for masters esl book review writers websites au professional creative essay ghostwriter websites for university pay to write investments admission essay physics writing websites top critical thinking writers sites ca case study ghostwriter site ca professional presentation ghostwriter site for school cheap argumentative essay editor websites for school popular course work ghostwriters website uk top course work ghostwriter service for school help writing statistics dissertation conclusion popular personal essay writing services online life science essay writers for hire custom thesis proposal writer services uk esl bibliography ghostwriting service cheap university business plan topic best dissertation results editor service ca cheap curriculum vitae editor sites for school best biography editor website au professional argumentative essay writing service top book review writer websites for school popular dissertation ghostwriter site usa custom phd essay ghostwriter website top college essay ghostwriter site online esl blog ghostwriter websites online best best essay writers services us buy logic cover letter professional scholarship essay ghostwriting for hire for university help writing film studies cv esl proofreading website au pay for tourism bibliography top annotated bibliography writing website uk business analysis paper popular rhetorical analysis essay writing websites for phd an image of africa meaning of true friendship cheap cover letter ghostwriters services popular dissertation ghostwriters site usa write me ancient civilizations movie review order world literature book review professional admission essay proofreading website uk popular course work ghostwriter sites for university biography proofreading for hire online ahab in moby dick nature vs nurture research paper custom college dissertation ideas cheap school annotated bibliography advice best course work ghostwriter for hire uk esl article review editing for hire for mba custom definition essay writing site for phd pay to write anthropology article review professional phd dissertation sample cheap book review writer websites custom dissertation results ghostwriter for hire us pay to write communication book review popular article ghostwriter sites online esl speech proofreading website for phd cheap essays writers services au professional masters essay ghostwriting service for phd top business plan writing services for university best curriculum vitae writing website au professional university admission essay advice popular expository essay ghostwriter websites pay to get theater studies dissertation results popular custom essay ghostwriter website for masters custom application letter editing websites for college symbols in the metamorphosis professional thesis proposal ghostwriter service for school popular mba term paper topic breathing underwater sparknotes great depression essay introduction earth science ghostwriters sites cheap personal statement writing services for college custom speech ghostwriting website us dissertation writing services gb popular home work ghostwriters services usa custom descriptive essay writing websites usa professional blog post writers sites for mba popular letter proofreading services for college pay to write custom academic essay on usa best blog editing sites for phd esl admission paper proofreading services uk professional dissertation chapter ghostwriting websites for masters cheap university essay ghostwriter site au custom papers editing site for mba top university essay proofreading website ca help with top dissertation conclusion esl dissertation conclusion editor site au popular blog post writer site for masters esl scholarship essay writers services custom business plan ghostwriter website online esl essays proofreading for hire for mba professional thesis statement writer site uk best article ghostwriters sites ca united methodist communion order earth science admission essay professional personal statement proofreading service for school custom problem solving writers services for school professional homework ghostwriter website ca college ghostwriting websites au logic writing site popular best essay editor services au cheap bibliography ghostwriter for hire uk best report editor site au cheap thesis proofreading site gb professional thesis statement ghostwriter services gb my personal philosophy professional report editing service for university custom ghostwriters website for masters popular scholarship essay proofreading sites usa help me write top blog online top thesis statement writer websites for university cheap assignment ghostwriter services top research paper proofreading site for college cheap research proposal ghostwriter websites online best academic essay proofreading services au pay to get english dissertation hypothesis cheap dissertation abstract ghostwriters sites professional phd resume assistance help with music thesis proposal buy human resource management admission paper professional blog post writer for hire ca best college curriculum vitae samples esl paper ghostwriter service best best essay writing for hire for phd write me best analysis essay online cheap application letter writer sites for mba custom rhetorical analysis essay editing site for college professional problem solving proofreading service for phd esl blog post editing site au reflective editing sites usa esl dissertation conclusion proofreading sites au help with my music home work communication writers services professional phd dissertation hypothesis advice help with my top masters essay on hacking best term paper ghostwriter service for school cheap curriculum vitae editing sites for mba pay to do popular school essay on trump help me write esl university essay on brexit custom research paper writing website gb esl academic essay proofreading for hire top argumentative essay writing services usa popular argumentative essay proofreading for hire for university pay to do history annotated bibliography

EOI - Web Like This!